Thứ Tư, 17/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tích cực, chủ động tham mưu triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa công tác Kỹ thuật hình sự đến năm 2025 trong Công an nhân dân”

Thứ Tư, 19/06/2024

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 29 phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa công tác Kỹ thuật hình sự đến năm 2025 trong Công an nhân dân” (Đề án số 29); Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 371, ngày 18/7/2023 để triển khai thực hiện Đề án số 29 trong lực lượng Công an nhân dân.

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, để triển khai thực hiệu có hiệu quả Đề án số 29 trong lực lượng Công an tỉnh và trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, xây dựng lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Kỹ thuật hình sự đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả trong lực lượng Công an và trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Đơn vị đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh có văn bản trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 29 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, phối hợp tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành Kế hoạch, ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 29 trong Công an tỉnh, phân công nhiệm vụ cho Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các thành viên, tạo căn cứ, cơ sở, “hành lang pháp lý” để các đơn vị báo cáo, tham mưu cho cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Đề án 29 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 371 của Bộ Công an.

Đồng thời, tích cực tranh thủ huy động tối đa các nguồn lực để củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, mua sắm, trang cấp các trang thiết bị phục vụ công tác; tích cực triển khai mở rộng các chuyên ngành giám định trong công tác Kỹ thuật hình sự nhằm nâng cao năng lực, khả năng đáp ứng nhu cầu của xã hội, đặc biệt là nhu cầu của các Cơ quan tiến hành tố tụng, các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh…

Do thực hiện có hiệu quả Đề án số 29 và các văn bản có liên quan nên đã góp phần thực hiện có hiệu quả công tác Kỹ thuật hình sự trong toàn lực lượng, 6 tháng đầu năm 2024, Phòng Kỹ thuật hình sự đã tổ chức tiếp nhận, giải quyết trên 700 vụ việc yêu cầu, trưng cầu của các Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan, tổ chức và công dân trên địa bàn tỉnh. 100% vụ việc được giải quyết đảm bảo chính xác, kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu, điều tra, giải quyết vụ án, vụ việc, đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

CBCS Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp kỹ thuật bảo đảm ANTT trên địa bàn

Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Phòng Kỹ thuật hình sự tiếp tục tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh nghiên cứu, nâng cao việc thực hiện Đề án số 29 và các văn bản có liên quan, quan tâm bổ sung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, nhất là triển khai thực hiện tốt các chuyên ngành giám định âm thanh, giám định ADN, mở rộng các nội dung, chuyên ngành hẹp thuộc chuyên ngành giám định kỹ thuật số và điện tử, giám định hoá học… Tiếp tục báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh để xây dựng Trụ sở độc lập cho đơn vị đảm bảo đúng quy chuẩn theo tinh thần Đề án 29; phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả, đội ngũ cán bộ lực lượng Kỹ thuật hình sự ở Công an các huyện, thành phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn./.

Lê Vũ Phương, Phòng Kỹ thuật hình sự

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3149427

Trực tuyến: 73

Hôm nay: 5529