Thứ Tư, 17/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Phòng Kỹ thuật hình sự với giải pháp đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ theo hướng “Giỏi, chuyên sâu một việc, biết nhiều việc” và “ Đẩy mạnh công tác tự học, tự rèn, tự đào tạo”, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Thứ Năm, 20/06/2024

Công tác kỹ thuật hình sự với tính chất chuyên sâu, đặc thù, với nhiều lĩnh vực, chuyên ngành khác nhau. Với 4 lĩnh vực công tác chủ yếu bao gồm (1) Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra; (2) Giám định tư pháp về kỹ thuật hình sự và pháp y; (3) Áp dụng các biện pháp kỹ thuật phòng chống tội phạm và (4) Công tác nghiệp vụ cơ bản. 

Riêng trong lĩnh vực giám định kỹ thuật hình sự có 10 chuyên ngành giám định bao gồm: (1) Dấu vết đường vân; (2) Dấu vết cơ học; (3) Tài liệu; (4) Súng, đạn; (5) Cháy, nổ; (6) Kỹ thuật; (7) Hoá học; (8) Sinh học; (9) Kỹ thuật số và điện tử và (10) Âm thanh. Trong mỗi chuyên ngành giám định lại có rất nhiều nội dung, chuyên ngành hẹp khác nhau, điển hình như trong lĩnh vực giám định hoá học có các chuyên ngành hẹp gồm: giám định các chất ma tuý (bao gồm ma tuý bắt được và ma tuý trong máu, nước tiểu), độc chất, dược phẩm, hoá môi trường, sơn, nhựa, cao su, kim khí quý, đá quý… Mỗi lĩnh vực, chuyên ngành giám định, kể cả các chuyên ngành hẹp đều có quy trình, quy chuẩn giám định riêng.

Trước tình hình, nhiệm vụ đó, để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cấp uỷ, lãnh đạo Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp công tác, trong đó, giải pháp đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ theo hướng “giỏi, chuyên sâu một việc, biết nhiều việc” và “ đẩy mạnh công tác tự học, tự rèn, tự đào tạo” được coi là một phương châm thực hiện nhất quán, xuyên suốt trong nhiều năm qua. 

Trong đó, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhiều chuyên ngành giám định hoặc nhóm công việc có cùng tính chất để đào tạo cán bộ vừa sâu, vừa rộng được đơn vị đặc biệt quan tâm; cùng với đó, sau khi CBCS hoàn thành các chuyên ngành đào tạo, đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy trình, thủ tục đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm chức danh nghề từ 1 đến 3 chuyên ngành có cùng tính chất…để sẵn sàng xử lý công việc và không lúng túng khi có nhiều công việc hoặc thiếu vắng cán bộ…

CBCS Phòng Kỹ thuật hình sự triển khai các mặt công tác giám định theo chức năng, nhiệm vụ được giao

Với giải pháp đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ như trên và phương pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt của Phòng Kỹ thuật hình sự đã góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; đồng thời bảo đảm 100% số yêu cầu, trưng cầu do các cơ quan, đơn vị gửi đến đều được đơn vị tổ chức tiếp nhận, giải quyết đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, chính xác, kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng và các đơn vị nghiệp vụ. 

Ngoài ra, đơn vị cũng không ngừng triển khai mở rộng các nội dung, chuyên ngành hẹp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các cơ quan tiến hành tố tụng, các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan, tổ chức và công dân. Chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả công tác, từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã có 3 nhóm tác giả có 3 đề tài khoa học đã được Giám đốc Công an tỉnh công nhận sáng kiến cấp cơ sở… tạo điều kiện để chi bộ, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, cấp uỷ, lãnh đạo Phòng Kỹ thuật hình sự tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp công tác, trong đó tăng cường bố trí, sử dụng cán bộ bảo đảm khoa học, hiệu quả; tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là các chuyên ngành về nghiệp vụ giám định vi thể, giám định kỹ thuật, âm thanh, ADN… theo tinh thần Quyết định số 29/QĐ-TTg, ngày 26/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa công tác Kỹ thuật hình sự đến năm 2025 trong Công an nhân dân”; Chỉ thị số 07/CT-BCA, ngày 09/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường, hiện đại hoá công tác kỹ thuật hình sự và pháp y Công an trong tình hình mới”./.

Lê Vũ Phương, Phòng Kỹ thuật hình sự

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3149559

Trực tuyến: 86

Hôm nay: 5661