Thứ Sáu, 21/06/2024

Quan tâm, động viên, khen thưởng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Sáu, 31/03/2023

Ngày 30/3/2023, Đoàn kiểm tra số 1 do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Đoàn đã có buổi kiểm tra, làm việc với Thành ủy Thành phố (TP) Hồ Chí Minh về việc thực hiện Kết luận ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

 

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo Uỷ ban nhân dân TP, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đại diện các đơn vị được kiểm tra. Trước đó, sáng cùng ngày Đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra trực tiếp tại một số đơn vị.

Sau khi nghe báo cáo về kết quả thực hiện Kết luận ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2019-2022; nghe ý kiến của các đơn vị được kiểm tra tại TP về cách làm, những khó khăn, vướng mắc, giải pháp khắc phục và những ý kiến góp ý, đánh giá của thành viên Đoàn kiểm tra, Trung tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận các ý kiến góp ý tại buổi làm việc để đưa vào trong báo cáo trình Ban Bí thư.

Đồng chí Lê Quốc Hùng đánh giá việc triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư về công tác tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) đã được Thành ủy TP. Hồ Chí Minh triển khai bài bản và đi vào thực tế, từ đó tạo ra được những hiệu quả thiết thực, mang tính chiến lược quan trọng lâu dài, góp phần giải quyết tốt những vấn đề nổi lên trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự của thành phố, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an ninh xã hội, an ninh chính trị, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế và an ninh xã hội.
 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi kiểm tra.
Trung tướng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Bên cạnh đó, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ban hành các chương trình hành động, triển khai thực hiện với nội dung đầy đủ và toàn diện. Uỷ ban nhân dân TP có kế hoạch để triển khai chương trình hành động, trong đó đã nghiêm túc đề ra cụ thể các quan điểm, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đối với lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể để huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhất trí với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về các lĩnh vực công tác, Trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền và Mặt trận Tổ quốc về công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ đã được triển khai bài bản, có hiệu quả, đi vào thực tiễn, nhất là trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các phong trào đã lan tỏa, tạo động lực cho cả nước. Thông qua phong trào Toàn dân BVANTQ, các ban ngành, đoàn thể và các cấp chính quyền của TP đã nâng cao ý thức cảnh giác của người dân đối với các loại tội phạm. Tuy nhiên, TP. Hồ Chí Minh cần lưu ý đến việc xây dựng các mô hình, điển hình trong phong trào Toàn dân BVANTQ, biểu dương những mô hình hay và mô hình có sự đóng góp thiết thực cho các khu dân cư, cộng cư dân để nhân rộng trong cộng đồng...
 

Toàn cảnh buổi kiểm tra.
Toàn cảnh buổi kiểm tra.

Đối với việc tổ chức Ngày hội Toàn dân BVANTQ, Ngày hội Quốc phòng toàn dân… cần phải được tổ chức thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực hơn để có thể thu hút được đông đảo người dân tham gia. TP. Hồ Chí Minh cần triển khai sâu rộng, thường xuyên các phong trào này trong đội ngũ thanh niên, công nhân, phụ nữ và các tổ chức đoàn thể.

Hiện nay, TP. Hồ Chí Minh chỉ có gần 60 xã; do đó, đồng chí Lê Quốc Hùng lưu ý TP cần tiếp tục thu hút để đến khi khung chính sách pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được ban hành, TP có thể triển khai ngay. Đồng thời, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cần quan tâm đến công tác công tác thi đua, khen thưởng, động viên phong trào Toàn dân BVANTQ. Việc tổ chức khen thưởng cũng cần được tổ chức trang trọng, công khai rộng rãi để động viên các tập thể, cá nhân có thành tích...

https://bocongan.gov.vn/

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3007248

Trực tuyến: 21

Hôm nay: 548