Thứ Ba, 18/06/2024

Tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến công tác thu gom, quản lý, xử lý chất thải trên địa bàn

Thứ Sáu, 03/05/2024

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an về tăng cường công tác phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến công tác thu gom, quản lý, xử lý chất thải nói chung, đối với 18 mã chất thải nói riêng theo quy định tại Thông tư số 02 năm 2022 của Bộ Tài nguyên môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng trong và ngoài CAND triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, quản lý, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan thu gom, quản lý, xử lý chất thải… trên địa bàn.

Trong đó, bám sát các quy định của pháp luật và tình hình thực tế, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phốcác cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thu gom, quản lý, xử lý chất thải đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên và các tầng lớp nhân dân biết để nâng cao ý thức hiểu biết, tự giác chấp hành..

Đồng thời phối hợp với các ngành hữu quan tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình, địa bàn liên quan đến hành vi thu gom, quản lý, xử lý chất thải, qua đó phát hiện, xử lý hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh…

Tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động thu gom, quản lý, xử lý chất thải tại các nhà máy, khu, cụm công nghiệp, các cơ sở kinh doanh, cơ sở y tế… nhất là đối với các hành vi thu gom, mua bán, vận chuyển, xử lý, đốt, chôn lấp trái phép chất thải và các hành vi lợi dụng hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, thiết bị để nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh, buôn bán chất thải, phế liệu trái phép, không rõ nguồn gốc, không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường…

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị còn trực tiếp kiến nghị hoặc phối hợp với ngành chức năng kiến nghị với cấp có thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường và thu gom, quản lý, xử lý chất thải trên địa bàn…

Với những nỗ lực, cố gắng trên các mặt công tác nói chung, trong công tác bảo vệ môi trường và thu gom, quản lý, xử lý chất thải nói riêng, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã góp phần bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, lành mạnh, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Một số hình ảnh kiểm tra công tác thu gom, quản lý, xử lý chất thải đối với các cơ sở sản xuất,
kinh doanh của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh

Đỗ Hải Lương - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2994008

Trực tuyến: 93

Hôm nay: 3241