Chủ Nhật, 16/06/2024

Thông báo phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô các ngày 13 - 14/10/2023

Thứ Ba, 10/10/2023

Căn cứ Nghị định số 39/2023/NĐ-CP, ngày 29/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15, ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 25/2023/ĐHDV/C08-VPA ngày 14/7/2023, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô Phiên đấu giá các ngày 13 - 14/10/2023.

Thông báo phiên đấu giá trực tuyến và danh sách biển số xe ô tô đấu giá ngày 14/10/2023.

 

Thông báo phiên đấu giá trực tuyến và danh sách biển số xe ô tô đấu giá ngày 13/10/2023.


 

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2982836

Trực tuyến: 44

Hôm nay: 1755