Chủ Nhật, 21/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Thông báo phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô các ngày 25, 26 và 27/9/2023

Thứ Bảy, 23/09/2023

ăn cứ Nghị định số 39/2023/NĐ-CP, ngày 29/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15, ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 25/2023/ĐHDV/C08-VPA ngày 14/7/2023, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô Phiên đấu giá các ngày 25, 26 và 27/9/2023.

Thông báo phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 25/9/2023.
Danh sách đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 25/9/2023.
Danh sách đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 25/9/2023.

 

Thông báo phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 26/9/2023​.
Thông báo phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 26/9/2023​.
Danh sách đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 26/9/2023.

 

Thông báo phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 27/9/2023​.
Danh sách đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 27/9/2023.
Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3173013

Trực tuyến: 71

Hôm nay: 2305