Thứ Năm, 20/06/2024

Thông báo phương án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân

Thứ Tư, 10/04/2024

Thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển nhân lực Công an nhân dân đến năm 2023”, căn cứ quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực tiễn công tác tuyển sinh trong Công an nhân dân và báo cáo của Cục Đào tạo, Bộ Công an tại Công văn số 948/X02 ngày 21/3/2024 về tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới cho công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, Công an tỉnh thông báo phương án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an như sau:

1. Giai đoạn 2024 - 2025

1.1. Hình thức thi, nội dung thi: thi tự luận, thời gian thi 150 phút, đề thi gồm 02 phần:

- Phần tự luận 1, chiếm 30% tổng điểm bài thi theo thang điểm 100:

          Thí sinh trình bày, đánh giá, phân tích về một trong các vấn đề chính trị hoặc kinh tế hoặc văn hoá - xã hội theo chủ đề đưa ra, nhằm đánh giá khả năng nắm bắt, tái hiện thông tin đã được tiếp nhận trong quá trình học tập, thu thập từ cuộc sống, tra cứu, tìm hiểu của thí sinh về chính trị, văn hoá, kinh tế, xã hội. Từ đó đánh giá về thái độ chính trị, khả năng phân tích, phán đoán sự vật, hiện tượng trong đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của thí sinh.

          - Phần tự luận 2, chiếm 70% tổng điểm bài thi theo thang điểm 100: thí sinh được lựa chọn môn thi phù hợp để đăng ký dự tuyển theo ngành/trường đăng ký dự tuyển, cụ thể: 

          + Đăng ký dự tuyển vào Học viện An ninh nhân dân (ngành Nghiệp vụ an ninh), Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân: thí sinh được lựa chọn 1 trong 04 môn để dự thi: (1) Toán cao cấp; (2) Kinh tế học vĩ mô; (3) Triết học; (4) Lý luận nhà nước và pháp luật;

          + Đăng ký dự tuyển vào Học viện An ninh nhân dân (ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao/An toàn thông tin), Đại học Phòng cháy chữa cháy: thí sinh dự thi môn Toán cao cấp;

          + Đăng ký vào Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân: thí sinh được lựa chọn 1 trong 02 môn để dự thi: (1) Toán cao cấp; (2) Kinh tế học vĩ mô.

          Đề thi được thiết kế để đánh giá khả năng nhận biết, tổng hợp, phân tích, vận dụng của thí sinh.

 

 

          1.2. Tổ chức hoạt động tuyển sinh

          Các trường Công an nhân dân được giao chỉ tiêu chủ trì công tác tuyên truyền, tổ chức công tác coi thi, chấm thi, công bố điểm, đề xuất phương án điểm xét tuyển đối với thí sinh đăng ký vào trường mình; tổ chức chiêu sinh nhập học đối với thí sinh trúng tuyển.

          2. Giai đoạn từ năm 2026 trở đi, nghiên cứu triển khai theo hướng:

          2.1. Hình thức thi, nội dung thi: thi trắc nghiệm kết hợp thi tự luận trong thời gian 150 phút, đề thi gồm 02 phần:

          - Phần trắc nghiệm, chiếm 40% tổng điểm bài thi theo thang điểm 100, tập trung đánh giá về: 

          + Hiểu biết về chính trị, văn hoá, kinh tế, xã hội, lịch sử lực lượng Công an nhân dân: đánh giá khả năng nắm bắt, tái hiện thông tin đã được tiếp nhận trong quá trình học tập, thu thập từ cuộc sống, tra cứu, tìm hiểu của thí sinh về chính trị, văn hoá, kinh tế, xã hội và lịch sử lực lượng Công an nhân dân (thông tin công khai của lực lượng Công an nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng).

          + Năng lực tư duy: đánh giá tư duy logic, khả năng phân tích, suy luận, phán đoán, phân loại, so sánh trên các dữ liệu có sẵn.

          + Năng lực tiếng Anh: đánh giá khả năng đọc hiểu ngôn ngữ Anh của thí sinh đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp trình độ đại học văn bằng 1 của thí sinh.

          - Phần tự luận 2, chiếm 60% tổng điểm bài thi theo thang điểm 100: thí sinh được lựa chọn môn thi phù hợp để đăng ký dự tuyển theo ngành/trường đăng ký dự tuyển, cụ thể:

          + Đăng ký dự tuyển vào Học viện An ninh nhân dân (ngành Nghiệp vụ an ninh), Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân: thí sinh được lựa chọn 1 trong 04 môn để dự thi: (1) Toán cao cấp; (2) Kinh tế học vĩ mô; (3) Triết học; (4) Lý luận nhà nước và pháp luật;

+ Đăng ký dự tuyển vào Học viện An ninh nhân dân (ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao/An toàn thông tin), Đại học Phòng cháy chữa cháy: thí sinh dự thi môn Toán cao cấp;

          + Đăng ký vào Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân: thí sinh được lựa chọn 1 trong 02 môn để dự thi: (1) Toán cao cấp; (2) Kinh tế học vĩ mô.

Đề thi được thiết kế để đánh giá khả năng nhận biết, tổng hợp, phân tích, vận dụng của thí sinh.

2.2. Tổ chức thi: lựa chọn giao 01 trường Công an nhân dân phía Bắc, 01 trường Công an nhân dân phía Nam luân phiên đảm nhận chủ trì công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới cho người có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoài trở lên cho các trường Công an dân nhân, các trường khác sẽ phối hợp thực hiện trong các quy trình trên và tổ chức chiêu sinh, nhập học đối với học viên trúng tuyển trường mình.

Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ đồng chí Trung tá Phạm Trung Kiên - Đội trưởng Đội Tổ chức biên chế và đào tạo, sđt: 0915.680.789 hoặc đồng chí Đại uý Lê Thị Thu Thảo - cán bộ Đội Tổ chức biên chế và đào tạo, sđt: 0911.29.1988.

Lê Thị Thu Thảo - Phòng Tổ chức cán bộ

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3004939

Trực tuyến: 155

Hôm nay: 3488