Thứ Bảy, 09/12/2023

Thông báo về việc tổ chức đấu giá biển số xe ô tô (Phiên thứ nhất)

Thứ Năm, 10/08/2023

Thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô và Nghị định số 39/2023/NĐ-CP ngày 26/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết 73, ngày 20/8/2023 Bộ Công an tổ chức đấu giá biển số xe ô tô (Phiên thứ nhất).

Từ ngày 15/7 đến ngày 15/8/2023, Bộ Công an niêm yết, thông báo công khai danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá (Phiên thứ nhất) trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông và Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam.  

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể truy cập vào một trong các địa chỉ nêu trên để lựa chọn biển số; tạo tài khoản, đăng ký tham gia đấu giá biển số xe ô tô trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam theo đường dẫn: http://dgbs.vpa.com.vn.

Chi tiết kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá biển số xe ô tô Phiên đấu giá thứ nhất xem tại tệp đính kèm.

File đính kèm

Danh sách biển số đấu giá (Final 15.7.2023).pdf

QĐ 4911.QĐ-BCA-C08 phê duyệt Kế hoạch đấu giá Phiên thứ 1.pdf

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.pdf

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 1803338

Trực tuyến: 29

Hôm nay: 1342