Thứ Tư, 17/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Thông báo về việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Thứ Năm, 23/03/2023

Thực hiện chỉ tiêu được Bộ Công an giao, Công an tỉnh Ninh Bình trân trọng thông báo về việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân năm 2023 (để bố trí tại Công an tỉnh Ninh Bình thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin) như sau:

1. Về đối tượng tuyển chọn

Công dân tốt nghiệp trình độ đại học loại khá trở lên thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, gồm:

Mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo

Tên lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo

748

Máy tính và công nghệ thông tin

74801

Máy tính

7480101

Khoa học máy tính
7480102Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
7480103Kỹ thuật phần mềm
7480104 Hệ thống thông tin
7480106Kỹ thuật máy tính
7480108Công nghệ kỹ thuật máy tính
74802Công nghệ thông tin
7480201Công nghệ thông tin
7480202An toàn thông tin 

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn

- Tiêu chuẩn chính trịĐảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ CAND và các tiêu chuẩn sau:

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước;

+ Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

+ Trung thực, tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

- Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt.

- Về văn bằng, chứng chỉ: Đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đại học loại khá trở lên thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin (quy định tại Mục 1).

- Về tuổi đời: Công dân từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); riêng đối với các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam thì tuyển chọn đến 35 tuổi.

- Về sức khỏe: Đủ tiêu chuẩn về sức khỏe tuyển chọn vào CAND theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định sau:

+ Chiều cao: Nam từ 1,62m trở lên; đối với nữ từ 1m56 trở lên;

+ Thị lực: Có thể cận thị, viễn thị nhưng không quá 3 điốp mỗi mắt.

3. Phương thức, số lượng tuyển chọn

- Phương thức: Việc tuyển chọn công dân vào CAND thực hiện theo phương thức thi tuyển, trừ những trường hợp sau được tuyển chọn thông qua xét tuyển, gồm (1) Có trình độ tiến sĩ, (2) Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, (3) Các trường hợp quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

- Số lượng: 03 công dân.

4. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân;

- Bản Lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa; (Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật);

- Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);

- Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng ưu tiên;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;

- 04 ảnh 4cm x 6cm (ảnh chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

* Lưu ý: Đối với các trường hợp công dân đăng ký tuyển chọn hiện là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành bổ sung các giấy tờ sau:

- Bản Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác, làm việc;

- Bản đánh giá nhận xét quá trình công tác; 

- Bản sao các quyết định về xếp lương, nâng bậc lương của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

* Thời gian nhận hồ sơ

Kể từ ngày 03/5/2023 đến ngày 10/5/2023 (buổi sáng từ 7h00’ đến 11h00’; buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00).

* Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Ninh Bình (đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). 

Mọi thông tin liên hệ Đ/c Trung tá Phạm Trung Kiên – Đội trưởng Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Ninh Bình; Số điện thoại: 0692860868 hoặc 0915680789./.

Công an tỉnh Ninh Bình

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3149087

Trực tuyến: 163

Hôm nay: 5189