Thứ Hai, 17/06/2024

Thông qua dự thảo Nghị quyết về các vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật CAND

Thứ Ba, 15/08/2023

Sáng 14/8/2023, phiên họp thứ 25 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 657 ngày 13/3/2019 của UBTVQH quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân (CAND) có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật CAND năm 2018.

 

Thay mặt cơ quan soạn thảo trình bày dự thảo Nghị quyết, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, căn cứ khoản 2 Điều 25 Luật CAND năm 2018, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 657 để quy định cụ thể các vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 25 Luật CAND.

Ngày 22/6/2023, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND, trong đó đã sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 25 về số lượng vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng từ 157 thành 162 vị trí. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 657 là cần thiết để quy định cụ thể 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.
 

Bộ trưởng Tô Lâm trình bày Tờ trình tại phiên họp.


Mục đích của việc sửa đổi nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng để thực hiện phong, thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng CAND, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong Luật CAND. Thể chế hoá quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Để bảo đảm Nghị quyết có hiệu lực thi hành cùng thời điểm với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND, Chính phủ đã có Tờ trình số 331 ngày 10/7/2023 đề nghị UBTVQH cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành Nghị quyết, đưa vào Chương trình phiên họp tháng 8/2023 để xem xét, thông qua. 

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra. 


Ngày 26/7/2023, Tổng Thư ký Quốc hội đã có Thông báo số 2655 về kết luận của UBTVQH đồng ý với đề xuất của Chính phủ. Ngày 6/8/2023, Chính phủ đã có Nghị quyết số 19 thông qua dự thảo Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023 để bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng thời điểm với hiệu lực thi hành của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND. 
 

100% thành viên UBTVQH biểu quyết thống nhất nguyên tắc thông qua dự thảo Nghị quyết.


Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới bày tỏ nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết với những lý do nêu trong Tờ trình của Chính phủ nhằm bảo đảm hiệu lực thi hành của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết phù hợp với trình tự, thủ tục, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các quy định của dự thảo Nghị quyết phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng CAND, quy định của Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi.


Thảo luận tại phiên họp, UBTVQH đã thống nhất cao về sự cần thiết ban hành một Nghị quyết mới quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng chưa được quy định trong Luật CAND. 

100% thành viên UBTVQH đã biểu quyết thống nhất về nguyên tắc thông qua dự thảo Nghị quyết, đồng thời, giao Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp Cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra chỉnh lý, hoàn thiện Nghị quyết để ký ban hành. 

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2986348

Trực tuyến: 110

Hôm nay: 1130