Thứ Hai, 24/06/2024

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tham gia Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW

Thứ Tư, 05/07/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 796/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Các Phó trưởng Ban gồm: Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Các ủy viên gồm các đồng chí: Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Đỗ Hùng Việt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chủ trì cuộc họp triển khai công tác công an ứng phó với bão số 4.


Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức tổng kết và xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; báo cáo đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trình Bộ Chính trị trước ngày 01/10/2023.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án tổng kết. 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập Tổ Biên tập xây dựng Đề án, ban hành Kế hoạch tổng kết và Đề cương báo cáo bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tham gia Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW

05/07/2023

Lượt xem: 42

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 796/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Các Phó trưởng Ban gồm: Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Các ủy viên gồm các đồng chí: Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Đỗ Hùng Việt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chủ trì cuộc họp triển khai công tác công an ứng phó với bão số 4.


Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức tổng kết và xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; báo cáo đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trình Bộ Chính trị trước ngày 01/10/2023.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án tổng kết. 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập Tổ Biên tập xây dựng Đề án, ban hành Kế hoạch tổng kết và Đề cương báo cáo bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tham gia Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW

05/07/2023

Lượt xem: 42

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 796/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Các Phó trưởng Ban gồm: Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Các ủy viên gồm các đồng chí: Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Đỗ Hùng Việt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chủ trì cuộc họp triển khai công tác công an ứng phó với bão số 4.


Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức tổng kết và xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; báo cáo đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trình Bộ Chính trị trước ngày 01/10/2023.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án tổng kết. 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập Tổ Biên tập xây dựng Đề án, ban hành Kế hoạch tổng kết và Đề cương báo cáo bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Theo baochinhphu

 


 

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3030635

Trực tuyến: 30

Hôm nay: 271