Thứ Ba, 18/06/2024

Thứ trưởng Lương Tam Quang làm việc với Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thứ Ba, 13/06/2023

Ngày 13/6/2023, tại Hà Nội Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Đề án Công an nhân dân (CAND) Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc (GGHB) đến thăm và làm việc với Văn phòng Thường trực Bộ Công an.

 

Đây là hoạt động nhân dịp Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB Liên Hợp Quốc có trụ sở làm việc mới và kỷ niệm 2 năm Ngày thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB Liên Hợp Quốc (15/6/2021 - 15/6/2023). 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tá Tô Long, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB Liên Hợp Quốc, bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là đồng chí Thứ trưởng Lương Tam Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo; các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ Văn phòng Thường trực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong việc tổ chức, triển khai lực lượng Công an tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc thời gian qua.

Báo cáo về hoạt động của Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB Liên Hợp Quốc, Thượng tá Tô Long cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐUCA ngày 30/10/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc CAND tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc, ngày 15/6/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 4789/QĐ-BCA thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB Liên Hợp Quốc đặt tại Cục An ninh đối ngoại. Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB Liên Hợp Quốc là Cơ quan Thường trực, đầu mối, tham mưu giúp lãnh đạo Bộ Công an trong chỉ huy, chỉ đạo điều hành lực lượng CAND tham gia lực lượng GGHB Liên Hợp Quốc.

Ngay sau khi thành lập, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Văn phòng Thường trực đã tích cực, hoàn thiện các văn bản pháp luật quy định về GGHB của Bộ Công an; kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc triển khai Đề án CAND Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc và lãnh đạo Văn phòng Thường trực; sớm ổn định tổ chức và đưa Văn phòng vào hoạt động. Chủ động tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ sẵn sàng tham gia lực lượng GGHB Liên Hợp Quốc, đến nay cử 01 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát Liên Hợp Quốc; 03 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan; 14 sĩ quan được Liên Hợp Quốc cấp chứng chỉ SAAT (đủ tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc); tuyển chọn được 31 sĩ quan đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc; tự tổ chức đào tạo cho 22 sĩ quan. Đề xuất cử 26 sĩ quan tham gia 07 khóa huấn luyện được tổ chức tại các nước đối tác của Liên Hợp Quốc…

Mở rộng quan hệ hợp tác với Liên Hợp Quốc, các đối tác nước ngoài trong xây dựng chính sách, đào tạo, huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực GGHB Liên Hợp Quốc. Phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện các quy định của pháp luật về GGHB Liên Hợp Quốc; chế độ chính sách đối với các lực lượng tham gia hoạt động GGHB; thực hiện tốt công tác tuyên truyền hình ảnh sĩ quan CAND tham gia lực lượng GGHB Liên Hợp Quốc.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến các địa bàn, phái bộ; chủ trương của Liên Hợp Quốc về việc triển khai lực lượng Cảnh sát tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc năm 2023; phối hợp các cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao thực hiện các nhiệm vụ của Tổ Công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB.

Triển khai kế hoạch công tác đảm bảo an ninh, an toàn đối với cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở Liên Hợp Quốc và Tổ Công tác tại Phái bộ Nam Sudan đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt, đảm bảo các yêu cầu về chính trị, đối ngoại, nghiệp vụ. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Huy, Tổ trưởng Tổ công tác thay mặt các thành viên Tổ công tác gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao hoạt động của các sĩ quan đặt tại phái bộ; đặc biệt là trong quá trình công tác xa nhà, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, các cấp, đơn vị công tác, tạo ra hậu phương để các đồng chí yên tâm công tác, thực hiện nhiệm vụ quốc gia và Đảng và Nhà nước giao. Đồng thời, đồng chí Lê Quốc Huy cũng đã báo cáo về tình hình địa bàn và hoạt động của Tổ công tác tại Nam Sudan trong 8 tháng; đề xuất một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới…

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan cũng đã nêu lên một số kiến nghị, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng đến thăm và làm việc với Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB Liên Hợp Quốc và gặp mặt Tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Lãnh đạo Bộ Công an xác định CAND tham gia lực lượng GGHB Liên Hợp Quốc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần thực hiện hóa các cam kết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã đưa ra với cộng đồng quốc tế trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Lương Tam Quang chỉ rõ: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ, trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB Liên Hợp Quốc đã triển khai hiệu quả các nội dung của Đề án CAND Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, đã cử 04 sĩ quan tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc và đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn cán bộ để thay thế và cử mới đối với hoạt động này; thiết lập kênh hợp tác quốc tế với Liên Hợp Quốc và các đối tác nước ngoài để hỗ trợ Bộ Công an trong việc tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc. Bước đầu, tự tổ chức khóa huấn luyện về GGHB Liên Hợp Quốc cho các sĩ quan của Bộ Công an theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc;  làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực GGHB Liên Hợp Quốc của lực lượng CAND. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong việc tổ chức lực lượng tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc.

Việc Bộ Công an cử lực lượng tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc thời gian qua được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan ghi nhận và đánh giá cao- Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh. 

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB Liên Hợp Quốc và các đơn vị liên quan trong việc triển khai Đề án CAND tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc thời gian qua; đồng thời chúc mừng Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB hòa bình Liên Hợp Quốc có trụ sở làm việc mới. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án và đẩy mạnh vai trò của Bộ Công an tham gia vào các hoạt động của Liên Hợp Quốc, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Văn phòng Thường trực về GGHB Liên Hợp Quốc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nghị Quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc. Làm tốt công tác tham mưu chiến lược, công tác quản lý nhà nước cho Bộ Công an trong lĩnh vực này thời gian tới.

Cùng với đó, hoàn thiện hành lang pháp lý về việc cử, rút, gia hạn, huấn luyện, đào tạo, chế độ chính sách đối với lực lượng Việt Nam tham gia GGHB Liên Hợp Quốc nói chung và lực lượng Công an nói riêng. Tiếp tục nâng cao năng lực về mọi mặt đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao trong thời gian tới. Hoàn thiện xây dựng các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trong mọi tình huống cho lực lượng của ta.

Đồng thời, trên cơ sở các tài liệu do Liên Hợp Quốc quy định, rút kinh nghiệm của khóa huấn luyện vừa qua và nguồn cán bộ đã được tuyển chọn, Văn phòng Thường trực chủ động tuyển chọn và đào tạo huấn luyện nguồn sĩ quan tham gia lực lượng GGHB Liên Hợp Quốc sẵn sàng tham gia khi có yêu cầu; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng giáo trình, giáo án huấn luyện phù hợp với đặc điểm của lực lượng CAND- Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh. 

Tiếp tục tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ về cơ sở vật chất của Văn phòng Thường trực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của việc tham gia lực lượng GGHB Liên Hợp Quốc trong thời gian tới, theo hướng xây dựng Trung tâm đào tạo về GGHB của Bộ Công an theo tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc. Mở rộng quan hệ hợp tác với Liên Hợp Quốc; các đối tác nước ngoài để hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong quá trình tham gia hoạt động GGHB Liên Hợp Quốc. 

Đối với 03 sĩ quan đang thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Nam Sudan, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị mỗi cán bộ đang làm nhiệm vụ các các cán bộ chuẩn bị lên đường sang Nam Sudan cần phải cần phải có sự trao đổi về kỹ năng tự học, tự rèn luyện kỹ năng. Từ đó, khắc phục khó khăn; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Liên Hợp Quốc và lãnh đạo Bộ Công an giao. 

Nhân dịp này, Thứ trửng Lương Tam Quang cùng các đại biểu đã cắt bằng khánh thành trụ sở làm việc mới của Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB Liên Hợp Quốc.

Cổng TTĐT Bộ Công an"

Cổng TTĐT Bộ Công an
Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2994463

Trực tuyến: 81

Hôm nay: 3696