Chủ Nhật, 03/03/2024

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong Công an nhân dân

Thứ Tư, 03/01/2024

Chiều 02/01/2024, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023; triển khai công tác năm 2024 của Cục Công nghệ thông tin (CNTT).

 

Thiếu tướng Dương Văn Tính, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục CNTT chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an.

Năm 2023, bám sát Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an, Cục CNTT đã chủ động thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, triển khai ứng dụng và phát triển CNTT, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Bằng khen của Bộ Công an tặng Cục CNTT.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Bằng khen của Bộ Công an tặng Cục CNTT.

Nổi bật, đơn vị đã chủ động nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về nghiên cứu, ứng dụng, phát triển CNTT trong CAND. Tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCA về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/ĐUCA của Đảng uỷ Công an Trung ương; Quyết định số 187/QĐ-BCA-H05 ngày 10/01/2023 phê duyệt danh mục nhiệm vụ và phân công thực hiện Đề án Quy hoạch ứng dụng, phát triển CNTT ngành Công an đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 810-QĐ-BCA ngày 20/02/2023 phê duyệt Khung kiến trúc nhà trường số trong CAND… Tham mưu Bộ về các giải pháp kỹ thuật các chương trình, dự án CNTT trọng điểm trong CAND, trong đó tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến Đề án 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025 tầm nhìn đến 2030; dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an…

2. Thiếu tướng Dương Văn Tính, Cục trưởng Cục CNTT trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” tặng 04 tập thể.
Thiếu tướng Dương Văn Tính, Cục trưởng Cục CNTT trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” tặng 04 tập thể.

Nâng cấp, bảo đảm hệ thống mạng máy tính diện rộng ngành Công an hoạt động ổn định, an toàn thông tin, phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy, chiến đấu của lực lượng CAND. Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển phần mềm, ứng dụng CNTT vào các mặt công tác công an. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên trách về an toàn thông tin trong CAND. Tham mưu quản lý, phát triển Trung tâm dữ liệu; quản lý, kết nối, tích cực, chia sẻ dữ liệu số phục vụ chuyển đổi số trong CAND. Tăng cường công tác quản lý, triển khai đầu tư hệ thống kiểm soát an ninh trong CAND. Thực hiện tốt công tác giám sát mạng, giám sát an toàn thông tin mạng máy tính diện rộng ngành Công an. 

Bên cạnh đó, công tác đảng, công tác xây dựng lực lượng được quan tâm, chú trọng. Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy được cải tiến, bám sát chương trình, kế hoạch. Công tác kế hoạch, hậu cần, tài chính đi vào nền nếp, việc đầu tư, mua sắm có trọng điểm, ưu tiên bám sát các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm và công tác đột xuất của đơn vị…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chư, Phó Cục trưởng Cục CNTT trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở tặng 16 cá nhân.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Chư, Phó Cục trưởng Cục CNTT trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở tặng 16 cá nhân.

Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2023, Bộ Công an đã trao Bằng khen tặng Cục CNTT. Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được nhận khen thưởng của cấp trên. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành tích của Cục CNTT đã đạt được trong năm 2023. 

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Cục CNTT cần tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan tham mưu của Bộ về thống nhất quản lý nhà nước về lĩnh vực CNTT trong CAND. Hoàn thiện và ban hành hệ thống các quy định, quy trình, quy chế, tiêu chuẩn kỹ thuật chung về CNTT để triển khai, thống nhất đồng bộ trong toàn Ngành. Thẩm định các dự án của Bộ liên quan đến lĩnh vực CNTT. Duy trì, thực hiện tốt việc quản lý máy chủ, hệ thống máy tính diện rộng trong Ngành để đảm bảo phục vụ yêu cầu công tác và chiến đấu; đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật hệ thống. 

Tập trung đẩy nhanh triển khai các dự án về lĩnh vực CNTT mà Bộ giao cho Cục CNTT như: Dự án “Xây dựng hệ thống CNTT phục vụ triển khai các thủ tục hành chính nội bộ trong phạm vi quản lý của Bộ Công an”; dự án “Ứng dụng CNTT trong quản lý y tế, quản lý bệnh viện, bệnh xá ngành Công an”; dự án “Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Bộ Công an”. Chủ động đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và thống nhất quản lý hệ thống phần mềm trong CAND…

Thiếu tướng Dương Văn Tính, Cục trưởng Cục CNTT phát biểu đáp từ.
Thiếu tướng Dương Văn Tính, Cục trưởng Cục CNTT phát biểu đáp từ.

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục CNTT cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; rà soát sắp xếp cán bộ; chấp hành nghiêm các quy chế làm việc, điều lệnh Công an nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ CNTT thuộc Cục CNTT và Công an các địa phương…   

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng các đại biểu dự Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng các đại biểu dự Hội nghị.

 

Cổng TTĐT Bộ Công an
Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2227359

Trực tuyến: 41

Hôm nay: 884