Chủ Nhật, 16/06/2024

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Thứ Tư, 12/07/2023

Chiều 11/7/2023, tại Hà Nội, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ…
 

Toàn cảnh Hội nghị.


Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, về công tác xây dựng pháp luật, trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Bộ, Chính phủ trình Quốc hội 04 dự án luật tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; trong đó, thông qua 02 dự án luật, gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; cho ý kiến 02 dự án luật, gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Căn cước; trình Bộ trưởng ký, ban hành 01 thông tư; đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 01 dự thảo thông tư liên tịch, 01 dự thảo thông tư. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành xây dựng, tham gia ý kiến, thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự; đã thẩm định 17 văn bản, tham gia ý kiến 1013 lượt văn bản do các đơn vị trong và ngoài ngành Công an gửi đến, chuẩn bị ý kiến thành viên Chính phủ 104 văn bản.

Tổ chức kiểm tra 25 thông tư do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành và liên tịch ban hành; 30 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Tổ chức cập nhật dữ liệu đối với 55 văn bản vào Hệ Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an; 16 văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật…
 

Về công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 01 thỏa thuận; đề xuất Chủ tịch nước cho phép ký 03 hiệp định về các lĩnh vực dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù và phòng, chống tội phạm. Triển khai thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; tham gia xây dựng Hiệp định ASEAN về dẫn độ.
 

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì Hội nghị.


Bên cạnh đó, đã hoàn thành kiểm tra việc tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế tại 04 Công an đơn vị, địa phương. Tiếp tục tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ thực hiện dự án Xây dựng Hệ thống Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an; Thường trực Chi hội Luật gia Bộ Công an.

Công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính được chú trọng, cụ thể đã tham mưu với đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an ban hành 01 quyết định bãi bỏ 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Đã thẩm định các báo cáo đánh giá tác động của 06 thủ tục, nhóm thủ tục hành chính thực hiện trong nội bộ Công an nhân dân; 28 thủ tục hành chính thực hiện tại 4 cấp thuộc lĩnh vực đăng ký xe.
 

Đối với công tác thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06, đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thành rà soát 217 thủ tục hành chính của các bộ, ngành có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú. Đồng thời, đã thực hiện cắt giảm ngay các giấy tờ liên quan đến thông tin nhân thân, quan hệ nhân thân và xác nhận cư trú khi cung cấp dịch vụ công trực tuyến…
 


 

 
Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.


Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá về những khó khăn vướng mắc trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra những kiến nghị nhằm thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có hiệu quả hơn như: xây dựng kế hoạch điều động cán bộ lãnh đạo về địa phương nhằm tăng cường kinh nghiệm thực tiễn đối với công tác pháp chế; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành nhằm đẩy mạnh tiến độ thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng kế hoạch phối hợp với bộ, ngành có liên quan và các nước trên thế giới để nâng cao hơn nữa chất lượng hợp tác quốc tế về việc xây dựng các thoả thuận, điều ước quốc tế, hiệp định… 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Cục tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 
 

Đồng thời, tiếp tục tham mưu với lãnh đạo Bộ tiếp thu giải trình, hoàn thiện dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và dự án Luật Căn cước trình Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan xây dựng dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ trình Quốc hội xem xét, thảo luận, cho ý kiến; đồng thời hoàn thành thủ tục, báo cáo Chính phủ, Quốc hội đưa dự án Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) vào Chương trình Kỳ họp thứ 6; khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai xây dựng các dự án luật khác trong năm 2024 như: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật dẫn độ; Luật chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú...
 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Triển khai thi hành có hiệu quả 2 luật mới được Quốc hội thông qua, đó là: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất gia nhập, ký kết, thực hiện các điều ước quốc tế song phương và đa phương về phòng, chống tội phạm, tương trợ tư pháp hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù với các nước. 

Cổng TTĐT Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2984677

Trực tuyến: 39

Hôm nay: 3596