Thứ Ba, 18/06/2024

Tiếp tục nâng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Thứ Năm, 12/10/2023

Chiều 11/10/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai nội dung Kết luận số 57- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình tình mới.

 

Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 63 điểm cầu tại tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và kết nối trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Toàn cảnh Hội nghị.


Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đã trình bày những nội dung cốt lõi và Hướng dẫn triển khai Kết luận số 57-KL/TW. Hiện nay trước bối cảnh phức tạp, biến động khó lượng của tình hình quốc tế và khu vực đặt ra yêu cầu vô cùng bức thiết, đòi hỏi công tác thông tin đối ngoại cần phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, bắt kịp với xu thế của thời đại, của khoa học công nghệ. Kết luận số 57-KL/TW là văn bản pháp lý quan trọng, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, có tính chất định hướng chiến lược, là cơ sở để các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách, bộ máy cho công tác thông tin đối ngoại.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại khẳng định những kết quả đạt được của công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn 10 năm qua, đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo ở Trung ương, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận 57-KL/TW. Đồng thời, rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại từ Trung ương đến cơ sở. Tiếp tục chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại. Huy động mọi nguồn lực cả trong nước và nước ngoài để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra tới năm 2030, tầm nhìn 2045.

Tại điểm cầu Bộ Công an, tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an.

 

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2994885

Trực tuyến: 89

Hôm nay: 4118