Chủ Nhật, 21/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai thực hiện Đề án 06

Thứ Sáu, 12/05/2023

Chiều ngày 11/5/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc về việc rà soát văn bản quy phạm phục vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06). Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ và đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Bộ Tư pháp đồng chủ trì buổi làm việc.

 

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Bộ Tư pháp.
 Thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Tư pháp đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) phục vụ Đề án 06 như đánh giá tình hình xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2022, xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản (trong đó có nội dung rà soát văn bản QPPL liên quan đến triển khai Đề án 06). Cụ thể từ năm 2022 đến nay, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc tổ chức thực hiện rà soát văn bản QPPL phục vụ triển khai Đề án 06, kết quả đã rà soát được 269 văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung để phục vụ triển khai Đề án 06 (gồm: 12 luật, 79 nghị định, 03 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 175 thông tư, thông tư liên tịch). 


 
Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá về công tác rà soát văn bản QPPL liên quan đến việc triển khai Đề án 06, đồng thời đề xuất những giải pháp triển khai nhiệm vụ rà soát và xử lý kết quả rà soát văn bản QPPL phục vụ triển khai Đề án 06 như: Giải pháp về thống nhất phạm vi, tiêu chí, cách thức thực hiện nhiệm vụ rà soát và đề xuất giải pháp xử lý văn bản QPPL phục vụ triển khai Đề án 06; phương án xử lý văn bản đã được rà soát gắn với nhiệm vụ cho ý kiến độc lập đối với kết quả rà soát văn bản của các bộ, ngành, địa phương; xây dựng kế hoạch, lộ trình chi tiết để rà soát với từng nhóm văn bản QPPL phục vụ triển khai Đề án 06; xử lý mối quan hệ giữa các văn bản QPPL phải đảm bảo tạo thuận lợi cho việc chuyển từ giao dịch hành chính trên giấy tờ sang môi trường điện tử...
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và biểu dương Tổ công tác của hai Bộ đối với công tác phối hợp trong việc rà soát văn bản QPPL phục vụ triển khai Đề án 06. 


Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian tới, để đáp ứng nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số quốc gia, hai đồng chí Thứ trưởng đều cho rằng, nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số quốc gia là nhiệm vụ đột phá chiến lược của đất nước, với những kết quả đã đạt được trong triển khai Đề án 06, hai đồng chí Thứ trưởng cùng đề nghị Tổ công tác của hai Bộ cần tăng cường phối hợp trong công tác, góp phần nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý nhằm phục vụ có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số quốc gia.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cũng đề nghị Tổ công tác của hai Bộ cần xác định nhiệm vụ phối hợp rà soát văn bản QPPL phải đảm bảo cho việc chuyển giao dịch hành chính trên giấy tờ sang môi trường điện tử được thuận lợi, ngày càng tạo điều kiện cho mỗi người dân và doanh nghiệp trong giao dịch hành chính...

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3173159

Trực tuyến: 49

Hôm nay: 2451