Thứ Ba, 18/06/2024

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng trụ sở làm việc Công an xã họp đánh giá tiến độ, kết quả công tác xây dựng trụ sở Công an xã trên địa bàn thời gian qua

Thứ Sáu, 24/03/2023

Ngày 24/3/2023, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng trụ sở làm việc Công an xã tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ, kết quả công tác xây dựng trụ sở Công an xã trên địa bàn thời gian qua. Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng trụ sở làm việc Công an xã chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp 

Thời gian qua, với vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng trụ sở làm việc Công an xã đã làm tốt chức năng tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Giám đốc Công an tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia vào nhiệm vụ xây dựng trụ sở Công an các xã trên địa bàn.

Trên cơ sở đó, công tác xây dựng trụ sở làm việc Công an xã trên địa bàn đã đạt được những kết quả quan trọng, tính đến thời điểm này, đã có 12 Công an xã được xây dựng trụ sở độc lập, 08 trụ sở khác đang trong giai đoạn thi công, 08 trụ sở đang chuẩn bị khởi công, 26 trụ sở đang trong giai đoạn đầu tư và 65 trụ sở sẽ triển khai xây dựng trong các năm tới. 

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, thành viên Tổ giúp việc đã phát biểu nêu những khó khăn, vướng, đề xuất các giải pháp bảo đảm xây dựng trụ sở Công an xã trên địa bàn đúng tiến độ đề ra.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ giúp việc đã ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến phát biểu của các thành viên Tổ giúp việc. 

Để bảo đảm tiến độ xây dựng các trụ sở Công an xã trong giai đoạn tới, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Phòng Hậu cần Công an tỉnh và Công an các huyện phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành có liên quan tham mưu với cấp ủy, chính quyền có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Công an các huyện nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai xây dựng các trụ sở theo đúng tiến độ đề ra với chất lượng, hiệu quả tốt nhất.

Đồng thời chú ý tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và trình UBND tỉnh tổ chức thẩm định, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đợt 3, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công đối với 6 trụ sở Công an xã đã được phê duyệt trong năm 2022 để khởi công xây dựng vào tháng 4/2023.

Công an các huyện tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các phòng chức năng của huyện và UBND các xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung của xã; chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền triển khai thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai xây dựng trụ sở Công an xã đảm bảo đúng tiến độ đề ra./.

Quốc Huy

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2995024

Trực tuyến: 63

Hôm nay: 4257