Thứ Ba, 03/10/2023

Tổ Giúp việc Tổ Công tác triển khai Đề án số 06 của tỉnh đánh giá kết quả công tác 5 tháng đầu năm 2023 thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ

Thứ Ba, 30/05/2023

Ngày 30/5/2023, Tổ Giúp việc Tổ Công tác triển khai thực hiện Đề án số 06 của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 tháng đầu năm 2023 thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Thượng tá Trần Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ Giúp việc, các đồng chí thành viên của Tổ Giúp việc. 

Quang cảnh hội nghị

5 tháng đầu năm 2023, Tổ Giúp việc đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung tham mưu cho UBND tỉnh, Tổ Công tác của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn, nhất là đã làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án số 06 tại các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã… Triển khai thực hiện việc kết nối, tích hợp, khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ các nhóm tiện ích… đến ngày 20/5/2023 đã hoàn thành triển khai 22/25 dịch vụ công thiết yếu; Công an tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết trên 42.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 72%, trong đó có 1 số thủ tục đạt 100%; các sở, ngành.. đã tiếp nhận, giải quyết gần 37.000 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến…Đến nay đã cấp 836.363 hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chíp đối với các trường hợp công dân trong độ tuổi; đã có 257/320 cơ sở giáo dục thực hiện thanh toán học phí không dùng tiền mặt; 188/190 cơ sở y tế trang bị máy móc phục vụ cho người dân sử dụng CCCD để khám chữa bệnh; có trên 629.000 trường hợp khám chữa bệnh bằng BHYT….

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế và giải pháp, cách làm để nâng cao chất lượng các mặt công tác của Tổ trong những tháng cuối năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thượng tá Trần Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ giúp việc ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các thành viên Tổ giúp việc trong thời gian qua, về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Tổ trưởng đề nghị các thành viên Tổ giúp việc tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; quy định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành, các đơn vị trong thực hiện Đề án để tạo sự chuyển biến hơn nữa về tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó huy động hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Đề án số 06. Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử bằng nhiều hình thức, biện pháp, nội dung cụ thể. 

 Đồng chí Thượng tá Trần Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tiếp tục cấp định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo “Đúng, đủ, sạch, sống”. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 25 dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ. Tham mưu cho cấp có thẩm quyền quy định phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khẩn trương nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu số hóa, lưu trữ, xử lý thông tin, dữ liệu điện tử; tăng cường sự phối hợp, liên thông chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong thực hiện Đề án số 06; tăng cường thanh, kiểm tra công vụ; kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, khó khăn, phiền hà… cho người dân, doanh nghiệp./. 

Tố Uyên – Quốc Huy

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 1677297

Trực tuyến: 44

Hôm nay: 1060