Thứ Hai, 04/12/2023

Tổ giúp việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tổng kết năm 2022, triển khai phương, hướng nhiệm vụ năm 2023

Thứ Năm, 02/03/2023

Ngày 01/3/2023, Tổ giúp việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Thượng tá Trần Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 của UBND tỉnh Ninh Bình, cùng dự hội nghị có các đồng chí thành viên trong Tổ giúp việc.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2022, Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 của UBND tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cho Tổ công tác của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn. Đã tham mưu cho UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bảo đảm chất lượng, tiến độ để ra, nhất là đã triển khai thành lập 100% các Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 từ cấp tỉnh tới các thôn, xóm, tổ dân phố.

Đã thực hiện kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cơ sở dữ liệu về dân cư để triển khai, xác thực thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả hệ thống đã gửi trên 31.000 yêu cầu tra cứu xác thực thông tin. 

Công an tỉnh đã cung cấp 11/11 dịch vụ công thiết yếu trên môi trường điện tử, trong đó có nhiều nội dung thiết thực đối với người dân như: cấp hộ chiếu, đăng ký xe, các thủ tục về cư trú…Cùng với đó, đã cấp hơn 200.000 tài khoản định danh điện tử tích hợp Giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế…

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện năm 2023.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thượng tá Trần Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ giúp việc ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các thành viên Tổ giúp việc trong thơi gian qua, về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Tổ trưởng đề nghị các thành viên Tổ giúp việc tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn nữa mục đích, yêu cầu, nội dung Đề án 06 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử bằng nhiều hình thức, biện pháp, nội dung cụ thể. 

Đồng chí Thượng tá Trần Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ giúp việc
triển khai Đề án 06 của UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Triển khai nhân rộng các mô hình, điển hình thực hiện tốt, có hiệu quả để người dân được trải nghiệm tiện ích do Đề án mang lại; các ban ngành chức năng, các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát, quyết liệt hoàn thành các nhiệm vụ được giao, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên, đồng thời xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, có sự kết nối, chia sẻ phục vụ các nhiệm vụ chung của tỉnh…

Đỗ Hùng

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 1791569

Trực tuyến: 23

Hôm nay: 418