Chủ Nhật, 21/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tướng đối với Bộ trưởng Tô Lâm

Thứ Ba, 29/01/2019

Sáng 29/01/2019, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; trao Quyết định phong quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với đồng chí Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

366_anh-1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao các Quyết định đối với Đại tướng Tô Lâm và Đại tướng Lương Cường tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí vinh dự được phong, thăng cấp bậc hàm Đại tướng; khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ đối với cá nhân và gia đình của mỗi đồng chí, mà là niềm tự hào, niềm vui chung đối với toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân cũng như đối với đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, việc Đảng, Nhà nước thăng cấp bậc hàm và phong quân hàm Đại tướng đối với đồng chí Tô Lâm và đồng chí Lương Cường thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang; đồng thời, là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển lực lượng Công an, Quân đội cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

anh-2-tong-bi-thu-phat-bieu-1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi Lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các đồng chí được thăng cấp bậc hàm và phong quân hàm hôm nay là những cán bộ, sĩ quan ưu tú được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng, trao giữ các trách nhiệm quan trọng trong lãnh đạo, chỉ huy lực lượng Quân đội, Công an; đã lập được nhiều chiến công, thành tích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Trên các cương vị công tác, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn mang hết tinh thần trách nhiệm, năng lực hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

anh-3-dai-tuongTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đại tướng Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó QĐND và Công an nhân dân (CAND) là lực lượng nòng cốt. Vì vậy, đòi hỏi lực lượng vũ trang phải luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; thực sự đoàn kết, thống nhất, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của Đảng.

anh-4-bo-truong-phat-bieuĐại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng vũ trang mong muốn và tin tưởng, đồng chí Tô Lâm và đồng chí Lương Cường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của CAND, QĐND anh hùng; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Người làm tướng phải Trí – Dũng – Nhân – Tín – Liêm – Trung”, để luôn xứng đáng là người chỉ huy tài năng, mẫu mực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó.

anh-5-dai-tuong-tang-hoaĐại tướng Tô Lâm và Đại tướng Lương Cường tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại buổi Lễ.

Thay mặt các đồng chí được thăng quân hàm cấp Tướng hôm nay, Đại tướng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, của Nhân dân và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đối với lực lượng vũ trang nhân dân; trân trọng cảm ơn các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, đặc biệt là Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ CAND và QĐND đã luôn ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

anh-6Đại tướng Tô Lâm với các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương tại buổi Lễ.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định sẽ lĩnh hội, quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, coi đây là những định hướng lớn của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh. Đồng thời, nguyện sẽ luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nêu cao và giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn “đạo” của người làm Tướng: “Trí – Dũng – Nhân – Tín – Liêm – Trung” như Bác Hồ kính yêu đã dạy; tiếp tục cùng với tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ động tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước và Chính phủ lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có tổ chức bộ máy tinh gọn, cơ chế phối hợp chặt chẽ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có đội ngũ cán bộ kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

anh-7Toàn cảnh buổi Lễ.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng đồng chí Lương Cường được phong quân hàm Đại tướng, chúc mối quan hệ phối hợp hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa CAND và QĐND ngày càng hiệu quả, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó.

Nguồn "Cổng TTĐT Bộ Công an"

 

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3173172

Trực tuyến: 48

Hôm nay: 2464