Thứ Sáu, 21/06/2024

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thứ Tư, 26/07/2023

Sáng 25/7/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị công tác Cảnh sát điều tra (CSĐT) 6 tháng đầu năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, thời gian qua, với các kế hoạch, biện pháp, phương án, lực lượng CSĐT đã thực hiện hai bước phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Đối với phòng ngừa xã hội, đã tham mưu với Ban Bí thư tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kết luận số 13 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) trong tình hình mới; Chỉ thị số 36 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy… để cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể và các cấp, các ngành thực hiện xuyên suốt về đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Đối với phòng ngừa nghiệp vụ, đã có chỉ đạo về điều tra cơ bản xuyên suốt của các lĩnh vực trong từng lực lượng… Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết số 14 và Đề án số 10 của Bộ Công an, Cơ quan CSĐT tiếp tục được kiện toàn theo hướng “tinh, gọn, mạnh”... 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Trình bày Báo cáo tại Hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng CSĐT đã chủ động “nhận diện” các loại tội phạm, tham mưu, triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, biện pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh PCTP. Nổi bật, lực lượng CSĐT đã chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, chính quyền, Ban Giám đốc Công an các đơn vị, địa phương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Chất lượng nhiều mặt công tác nghiệp vụ cơ bản tiếp tục có chuyển biến tích cực theo hướng chú trọng đến hiệu quả phát triển nghiệp vụ và nhận diện tội phạm, tham mưu, đề xuất triển khai các kế hoạch, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh PCTP. 

Công tác đấu tranh PCTP đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ điều tra, khám phá án trật tự xã hội đạt 81,83%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90,63% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao). Nhiều địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội. Đảm bảo tiến độ, chất lượng điều tra các vụ án, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tỉnh ủy, Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Kịp thời phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn mới chưa có tiền lệ, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của Nhà nước và nhân dân, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao. 

Trung tướng Đỗ Văn Hoành trình bày báo cáo tại Hội nghị.

 

Các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò “tư lệnh”, chủ động nhận diện tội phạm, phát hiện được phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm; tham mưu với lãnh đạo Bộ phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả; hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ xuyên suốt với hệ lực lượng trong công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm ngày càng hiệu quả hơn. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước chuyển đổi trạng thái các mặt công tác từ truyền thống sang hiện đại được quan tâm chỉ đạo. Phối hợp khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu dân cư, căn cước công dân, Đề án 06 phục vụ PCTP. 

Công an cấp xã đã phát huy vị trí, vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. Chủ động tiếp nhận, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trên địa bàn cơ sở hạn chế phát sinh tội phạm. Triển khai thực hiện thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm bước đầu phục vụ có hiệu quả cho công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật ngay tại địa bàn cơ sở, đồng thời hỗ trợ Cơ quan điều tra Công an cấp huyện trong điều tra, xử lý tội phạm…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ công bố và quán triệt, triển khai phương án, các quyết định của Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Cơ quan CSĐT.

 Trung tướng Hoàng Đức Lừng công bố và quán triệt, triển khai phương án, các quyết định của Bộ Công an.

 

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã tham luận tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại, khó khăn và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của Cơ quan CSĐT thời gian tới... 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long điều hành tham luận tại Hội nghị.

 

Lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương tham luận với chủ đề: Đánh giá, dự báo tình hình, cơ cấu tội phạm về trật tự xã hội nổi lên hiện nay và các giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội trong năm 2023; Đánh giá, dự báo tình hình, cơ cấu tội phạm ma túy nổi lên hiện nay và các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy thời gian tới, nhất là giải pháp tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, địa phương tạo thế trận liên hoàn, đồng bộ trong phòng, chống ma túy, ngăn chặn ma túy từ xa; Nhận diện tội phạm và áp dụng pháp luật trong đấu tranh tội phạm...

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, công tác điều tra xử lý tội phạm là công tác rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân cần được kiểm điểm đánh giá và chỉ đạo thường xuyên. Hội nghị CSĐT được tổ chức hôm nay có thể xem như một dấu mốc chuyển giai đoạn quan trọng của Cơ quan CSĐT các cấp, gắn với triển khai mô hình bên trong bảo đảm “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp công tác thời gian tới đã nêu ra, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc cần phải tập trung cao độ cho nhiệm vụ xây dựng lực lượng CSĐT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trước mắt là triển khai phương án và các quyết định của Bộ về mô hình bên trong của Cơ quan điều tra theo đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra. Về triển khai mô hình tổ chức mới, tinh thần chính của việc điều chỉnh mô hình tổ chức bên trong của Cơ quan điều tra lần này bảo đảm thực sự “tinh, gọn, mạnh”...

Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải nêu cao trách nhiệm và bản lĩnh trong sắp xếp lại về tổ chức, gắn với sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo tiêu chí Công an 4 cấp, thực sự "vì việc mà chọn người", không được "dĩ hòa, vi quý". Quá trình sắp xếp lại phải bảo đảm các công việc thường xuyên không bị gián đoạn, không bỏ sót việc, nhất là bảo đảm tiến độ các công việc liên quan đến hoạt động tố tụng...

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu PCTP, xây dựng trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm; các mặt công tác điều tra xử lý tội phạm; bảo đảm chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra.

Đẩy nhanh tiến độ hơn nữa việc rà soát, xây dựng, bổ sung pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác PCTP và hoạt động của Cơ quan CSĐT. Triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến đột phá về công tác truy nã tội phạm. Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động của Cơ quan điều tra. Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế của Cơ quan CSĐT trong PCTP…

Cổng TTĐT Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3007303

Trực tuyến: 65

Hôm nay: 603