Thứ Tư, 17/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng

Thứ Tư, 22/03/2023

Sáng 21/3/2023, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Đảng bộ Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (QLTG, CSGGBB, TGD).

Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Cục Cảnh sát QLTG, CSGGBB, TGD đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an để triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ và mục tiêu, yêu cầu đề ra trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác chính trị, công tác thanh tra, kiểm tra.

Nổi bật, đã chủ động, kịp thời tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt Đề án thành phần số 20 về “Xây dựng lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự, quản lý tạm giữ, tạm giam thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. Chủ động, sáng tạo trong triển khai Kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"; Nghị quyết số 21 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Bên cạnh đó, đã tổ chức sơ kết toàn diện kết quả 03 năm thực hiện 05 Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Cục về các mặt công tác, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo. Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, Đại hội đoàn cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027… 

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD đã đạt được trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, Đảng bộ Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD cần nhận thức rõ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng gắn liền với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân; chú trọng các phương thức lãnh đạo của Đảng; kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quyết định số 90-QĐ/TW ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong Công an tỉnh, thành phố; Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Buổi làm việc được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Cục đến tất cả các TG, CSGDBB, TGD trên toàn quốc.
Buổi làm việc được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Cục đến tất cả các TG, CSGDBB, TGD trên toàn quốc.

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, khuyến khích tự kiểm tra, tự khắc phục, chấm dứt sai phạm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc sau thanh tra. Các đơn vị cần bám sát vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã được quy định tại các văn bản có liên quan đến cấp cục, cấp phòng, cấp trại. Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản. Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường quan hệ chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Cục với địa phương…

https://bocongan.gov.vn/

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3149494

Trực tuyến: 83

Hôm nay: 5596