Thứ Năm, 25/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác công an được lấy ý kiến trong tháng 03/2023

Thứ Bảy, 01/04/2023

Dự thảo quy định về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù; dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới; lấy ý kiến đối với Hồ sơ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là những nội dung trọng tâm liên quan đến công tác công an trong các dự thảo văn bản được Bộ Công an lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tháng 3/2023.

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Bộ Công an đã chủ trì hoàn thành xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Theo đó, dự thảo Quyết định gồm 16 điều, quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Dự thảo quy định về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Đối tượng vay vốn được quy định tại khoản 1 Điều 3, cụ thể gồm: Người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng (sau đây gọi chung là người chấp hành xong án phạt tù) đáp ứng các điều kiện tại điểm a khoản 2 Điều này; Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù (sau đây gọi chung là cơ sở sản xuất kinh doanh) đáp ứng các điều kiện tại điểm b khoản 2 Điều này.

Về điều kiện được vay vốn, đối với người chấp hành xong án phạt tù: Có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú ổn định tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, có nhu cầu vay vốn, do Công an cấp xã nơi người chấp hành xong án phạt tù về cư trú lập và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận …(xem thêm).

Dự thảo Thông tư Quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Theo đó dự thảo Thông tư gồm 04 chương 38 điều, quy định về hồ sơ, thủ tục cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới được quy định trong Luật Giao thông đường bộ, bao gồm: đăng ký xe lần đầu; đăng ký sang tên, di chuyển xe; đăng ký xe tạm thời; cấp đổi, cấp lại; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (sau đây gọi chung là đăng ký xe).

Cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng quy định về: Trách nhiệm của cơ quan đăng ký và cán bộ đăng ký xe (Điều 5); thời hạn cấp đăng ký, biển số xe (Điều 7); quy định về trường hợp cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Điều 15); quy định về trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe (Điều 22)…(xem thêm).

Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Để góp phần đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc mời, đón người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, Bộ Công an đã hoàn thành Hồ sơ dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Ảnh minh họa.

Theo đó, nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam tập trung vào hai chính sách: Tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong tình hình hiện nay; hoàn thiện một số quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú người nước ngoài tại Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội…(xem thêm).

Ban Biên tập

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3194618

Trực tuyến: 49

Hôm nay: 541