Thứ Ba, 18/06/2024

Văn phòng Bộ Công an nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu 6 tháng cuối năm 2023

Thứ Sáu, 07/07/2023

Sáng 07/7/2023, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Văn phòng Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023.
Văn phòng Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023.


Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, nguyên Trưởng Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ; cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, chuyên viên cao cấp các đơn vị thuộc Văn phòng Bộ…

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an, TP Hà Nội đến Hội trường Bộ Công an, TP Hồ Chí Minh. 

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Trung tướng Nguyễn Danh Cộng; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Thượng tá Nguyễn Văn Thảo, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Bộ.
Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, nguyên Trưởng Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Thượng tá Nguyễn Văn Thảo, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an.
Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Phòng Tham mưu Cảnh sát thuộc Văn phòng Bộ Công an.
Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Phòng Tham mưu Cảnh sát thuộc Văn phòng Bộ Công an.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng CAND tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng CAND tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.


Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Văn phòng Bộ Công an đã bám sát và quán triệt nghiêm túc, kịp thời các quan điểm, nội dung chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ công tác tham mưu; đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác, nhất là công tác tiếp nhận, phân tích, xử lý thông tin, công tác tham mưu chuyên đề, tham mưu chiến lược; tham mưu nhiều chủ trương quan trọng chỉ đạo công tác công an có tính định hướng, chiến lược trung, dài hạn.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, chủ động tham mưu, phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ban hành chủ trương, mệnh lệnh, các phương án, biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Chất lượng, nội dung công tác tham mưu của Văn phòng Bộ có nhiều chuyển biến rõ nét theo hướng chủ động hơn, khoa học và sát với công tác chiến đấu của lực lượng CAND, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tham mưu. Làm tốt công tác cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý báo chí, phóng viên báo chí trong và ngoài lực lượng, qua đó góp phần định hướng tuyên truyền theo đúng quy định của pháp luật, của ngành Công an.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo tại Hội nghị.
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo tại Hội nghị.


Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị, tư tưởng. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định, có trình độ chuyên môn tốt, vững vàng trước khó khăn, thử thách.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an điều hành phần tham luận tại Hội nghị.
Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an điều hành phần tham luận tại Hội nghị.


Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá các ưu, khuyết điểm trên từng mặt công tác, chỉ ra nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm 2023 và thời gian tới…

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.
Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Văn phòng Bộ Công an đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ công tác thời gian tới của Văn phòng Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, Văn phòng Bộ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc đánh giá, khắc phục tồn tại và có biện pháp triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng tiến độ các phần việc được giao.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.


Quán triệt nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023, phát huy truyền thống, thực sự là “bộ não thứ hai”, “cánh tay nối dài” của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, chủ động thực hiện phương châm “Sớm – Sắc – Chắc – Sâu” trong công tác tham mưu. Chú ý làm tốt cả chức năng của Văn phòng Bộ Công an và chức năng của Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu theo hướng toàn diện, sắc sảo, nhạy bén, chính xác, kịp thời; làm tốt công tác thu nhận, tổng hợp, xử lý thông tin. Tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương, đặc biệt là lực lượng Công an xã trong thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng yêu cầu, Văn phòng Bộ Công an phải coi trọng công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng lực lượng. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý cán bộ tại nơi làm việc và cả nơi cư trú. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị; đoàn kết nội bộ, đề cao tính dân chủ, kiên quyết đấu tranh với dân chủ hình thức; thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên và cán bộ, chiến sĩ không được làm…

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu đáp từ.
Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu đáp từ.


Phát biểu đáp từ, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, Văn phòng Bộ Công an sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Thứ trưởng; khẳng định, đây là những định hướng quan trọng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới. Văn phòng Bộ Công an sẽ tổ chức quán triệt, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động và triển khai quyết liệt trong thời gian tiếp theo.

Nhận thức và ý thức sâu sắc, đầy đủ về trách nhiệm của Văn phòng Bộ Công an trước đòi hỏi của tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề đang đặt ra. Toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Văn phòng Bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết một lòng, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; hun đúc bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Cổng TTĐT Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2994783

Trực tuyến: 66

Hôm nay: 4016