Thứ Sáu, 21/06/2024

Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, ngày 01/8/2013 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Thứ Hai, 24/04/2023

Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng hội nghị

Qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Đảng ủy, UBND xã Trường Yên, huyện Hoa Lư đã ban hành nhiều văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa Công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANTT trên địa bàn. 

Công an, MTTQ xã, các tổ chức thành viên đã phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho CBCS, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ANTT, về chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách tôn giáo, về âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, về công tác bảo đảm ANTT, TTATGT…để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa trong các tầng lớp nhân dân, nhất là Chỉ thị số 09, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. ..

Đã chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bên cạnh công tác phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ và trao đổi tình hình liên quan đến ANTT, Công an xã Trường Yên đã chủ động đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, công tác bảo đảm TTATGT, công tác phòng cháy, chữa cháy… để tạo cơ sở, nền tảng bảo đảm tốt ANTT ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, quan tâm đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn; xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến đang phát huy hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Làm tốt công tác sơ, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời và nhân rộng điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp đảm bảo ANTT, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân ngay từ địa bàn cơ sở.

10 năm qua, xã Trường Yên đã xây dựng được 6 mô hình phong trào đang hoạt động và phát huy hiệu quả tốt, tiêu biểu là: Mô hình “Khu vực cổng trường an toàn về ANTT”, mô hình “Camera an ninh”, mô hình “Nhóm zalo an ninh”… Đã xây dựng được 2 đội dân quân tự vệ bảo vệ an ninh trật tự thôn; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 16 tổ hòa giải với 48 hòa giải viên và 16 tổ an ninh nhân dân ở các thôn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện trong thời gian tới.

Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị

Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị

Nhân dịp này, UBND xã Trường Yên, huyện Hoa Lư đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 9 các nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới./.

Đỗ Hùng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3007099

Trực tuyến: 22

Hôm nay: 399