Thứ Hai, 24/06/2024

Xây dựng Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức

Thứ Sáu, 18/08/2023

Ngày 17/8/2023, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến dự Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là một sự kiện lớn và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống chính trị tinh thần của các đồng chí cựu CAND Việt Nam.

 

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

 

 Bảo đảm thống nhất ý chí và hành động, đủ sức tập hợp, đoàn kết đội ngũ cựu CAND

Sau khi được Ban Bí thư đồng ý chủ trương, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Nội vụ khẩn trương triển khai thực hiện Đề án thành lập và ngày 01/8/2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam; với điều lệ hoạt động và hệ thống tổ chức bảo đảm thống nhất được ý chí và hành động, đủ sức tập hợp, đoàn kết đội ngũ cựu CAND.

Tại Đại hội, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã trao Quyết định thành lập cho Hội Cựu CAND Việt Nam. 

Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao Quyết định thành lập cho Hội Cựu CAND Việt Nam.


Hội Cựu CAND Việt Nam hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong khuôn khổ của pháp luật và không sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước. Hoạt động của Hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy Công an các cấp; sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, chính quyền địa phương và theo quy định thống nhất của Điều lệ Hội.

 
Các đại biểu giơ tay biểu quyết tại Đại hội.


Đại hội đã tiến hành các bước để thảo luận và thông qua dự thảo Điều lệ Hội; xây dựng phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ và lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 89 ủy viên; bầu Ban Thường vụ gồm 21 ủy viên; bầu Ban Kiểm tra và lãnh đạo Hội theo quy định. Theo đó, Thượng tướng Lê Quý Vương - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an là Chủ tịch Hội; Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát là Phó Chủ tịch Thường trực; các đồng chí Trung tướng Trần Văn Nhuận - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng – nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an, Trung tướng Đường Minh Hưng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh là Phó Chủ tịch Hội.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Hội Cựu CAND Việt Nam.
Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Hội Cựu CAND Việt Nam.

 

Triển khai tốt công tác vận động, tập hợp hội viên, từng bước nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội Cựu CAND Việt Nam

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cựu CAND là những người đã trải qua chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành qua khói lửa của các cuộc kháng chiến, trải qua cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; và ngày nay đang là một bộ phận rất quan trọng của xã hội, các hoạt động của nhân dân. Các đồng chí thực sự là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương cao đẹp, tiêu biểu để cán bộ, chiến sĩ CAND và thế hệ trẻ hôm nay học tập, noi theo. Kinh nghiệm công tác của các đồng chí cựu CAND có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng, phát triển nghệ thuật bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước ta.

Đảng, Nhà nước luôn coi trọng và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ cựu CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đã có nhiều chủ trương huy động sức mạnh của đội ngũ cựu CAND trong sự nghiệp xây dựng đất nước và đặc biệt là chế độ, chính sách đối với cán bộ CAND hưu trí. Sự ra đời của Hội Cựu CAND Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng CAND nói chung và với đội ngũ cựu cán bộ Công an nói riêng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội.


Để thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong hoạt động của Hội thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, Hội Cựu CAND Việt Nam khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng và hoàn thiện Quy chế hoạt động. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ, các tỉnh ủy, thành ủy để chỉ đạo, hướng dẫn thành lập tổ chức hội ở địa phương. Triển khai tốt công tác vận động, tập hợp hội viên, từng bước nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Hội.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tích cực tham gia tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quán triệt, tổ chức cho cán bộ, hội viên tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, nhất là đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động. Tích cực tham gia hoạt động, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, gương mẫu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an xã thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Đại hội.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Đại hội.

 

Với phương châm "Cựu mà không cũ, cựu mà không bảo thủ", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, Hội cần có các giải pháp linh hoạt, sáng tạo để hoạt động của Hội thiết thực, hiệu quả, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Xây dựng Hội Cựu CAND Việt Nam trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội cần chú trọng hướng về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tích cực tham gia xây dựng văn hóa mới, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Còn Đảng, còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất". Các cấp hội và hội viên Hội Cựu CAND Việt Nam cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết; phát huy kiến thức, tư duy, kinh nghiệm công tác để tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tạo động lực, truyền cảm hứng cho thế hệ sau trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Cựu CAND ở các cấp. Có cơ chế để các cấp Hội tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể nhân dân xây dựng mối quan hệ và phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với Hội Cựu CAND Việt Nam, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành liên quan tiếp tục bổ sung, ban hành và thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Hội, phù hợp tình hình kinh tế - xã hội đất nước, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các cựu CAND. Đồng thời, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả với Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Đại hội.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Đại hội.

 

Thật sự là tấm gương về lối sống, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp để các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ học tập, noi theo

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và hội viên Hội Cựu CAND Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là cá nhân đồng chí Thủ tướng Chính phủ đối với lực lượng CAND và việc thành lập Hội Cựu CAND Việt Nam; khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, để thúc đẩy hoạt động của Hội Cựu CAND Việt Nam thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xây dựng chương trình phối hợp hoạt động với Hội Cựu CAND các cấp bằng những nội dung, hình thức cụ thể nhằm đạt hiệu quả thiết thực chất, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa”, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, xây dựng xã hội an ninh, an toàn, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh. 

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an mong muốn, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam sẽ quán triệt, cụ thể hóa thành chương trình hành động và triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nội dung Đại hội đã xác định; lãnh đạo, chỉ đạo Hội hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích và Điều lệ đã được Đại hội thông qua. Mỗi cán bộ, hội viên phải luôn phát huy phẩm chất cao đẹp “CAND - Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ”, thật sự là tấm gương về lối sống, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp để các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ học tập, noi theo; đồng thời, phải xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mình để nỗ lực, tích cực tham gia các hoạt động của Hội; góp phần công sức vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu bế mạc Đại hội.
Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu bế mạc Đại hội.


Phát biểu bế mạc Đại hội, thay mặt toàn thể hội viên Hội Cựu CAND Việt Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo các đơn vị chức năng các cơ quan của Đảng, các bộ, ngành Trung ương có liên quan; mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo nhiều hơn nữa để Hội Cựu CAND Việt Nam hoạt động thực sự có hiệu quả, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tiến tới xác định tính chất Hội là Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, có bước trưởng thành lớn mạnh. 

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3031709

Trực tuyến: 78

Hôm nay: 1345