Chủ Nhật, 21/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Xây dựng lực lượng Công an cơ sở - lý luận và thực tiễn

Thứ Sáu, 07/04/2023

Chiều 06/4/2023, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Hội đồng “Xây dựng lực lượng Công an cơ sở - lý luận và thực tiễn”. Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội thảo.

Dự Hội thảo còn có: Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.


Hội thảo khoa học cấp Hội đồng “Xây dựng lực lượng Công an cơ sở - lý luận và thực tiễn” là diễn đàn khoa học chuyên sâu để lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các nhà khoa học trao đổi những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng lực lượng Công an cơ sở, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về xây dựng Công an bốn cấp, đặc biệt là quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, với mục tiêu tổng quát là “Xây dựng Công an xã, thị trấn toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, phân công, phân cấp và cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật… đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự (ANTT) ngay từ đầu và tại cơ sở góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…”.

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam trình bày Đề dẫn Hội thảo.
Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam trình bày Đề dẫn Hội thảo.

Quá trình tổ chức Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều báo cáo tham luận gửi về Hội thảo. Các báo cáo khoa học tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau, được nghiên cứu công phu, có chất lượng cao, thông tin, số liệu phong phú, trích dẫn nguồn đúng quy định, thể hiện sự nhiệt tình, tâm huyết của Công an các đơn vị, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học…

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến tham luận tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu đã làm sáng tỏ và thống nhất nhận thức những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng lực lượng Công an cơ sở; qua đó làm rõ cơ sở khoa học và đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra những hạn chế, bất cập và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, trong đó tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng lực lượng Công an cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình hiện nay; từ đó tiếp tục khẳng định tính đúng đắn, chiến lược, lâu dài của chủ trương xây dựng lực lượng Công an cấp cơ sở của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cũng như làm rõ thêm vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng Công an cấp cơ sở trong công tác bảo đảm ANTT... Từ đó, có thể khẳng định việc tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng Công an cấp cơ sở là quan trọng và cấp thiết.

Các ý kiến tham luận cũng đã góp phần thống nhất về nhận thức và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về công tác xây dựng lực lượng Công an cấp cơ sở như: Công tác hoàn thiện về tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ; công tác hậu cần bảo đảm; chế độ, chính sách; công tác truyền thông xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an cấp cơ sở và đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng Công an cấp cơ sở. Qua đó cho thấy, công tác xây dựng lực lượng Công an cấp cơ sở nằm trong thể thống nhất công tác xây dựng lực lượng CAND theo tinh thần của Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Đại biểu tham luận tại Hội thảo.
Đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Kết lại Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, các luận giải, phân tích cũng như các kiến nghị, đề xuất tại Hội thảo hôm nay rất có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Đây sẽ là một trong những luận cứ khoa học quan trọng để Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo nghiên cứu, tổ chức bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng Công an cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở trong tỉnh hình mới, cũng như góp phần hoàn thiện lý luận khoa học CAND. 
Ngay sau Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo tiếp thu toàn bộ các ý kiến phát biểu, tham luận và tổng kết Hội thảo, tổng hợp kết quả Hội thảo báo cáo đồng chí Bộ trưởng và Hội đồng Lý luận Bộ Công an phục vụ công tác nghiên cứu, bổ sung luận cứ để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng lực lượng Công an cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công an các đơn vị, địa phương trên cơ sở kết quả Hội thảo chủ động nghiên cứu những luận cứ khoa học cần thiết và kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị, địa phương khác để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng Công an cấp cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội thảo.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội thảo.

Đối với Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, các học viện, trường CAND, với vai trò là các trung tâm nghiên cứu chiến lược trong CAND, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tiếp tục nghiên cứu, làm rõ thêm những khoảng trống về lý luận cũng như những vấn đề mới về xây dựng lực lượng Công an cấp cơ sở theo yêu cầu thực tiễn đặt ra, từ đó hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công an cơ sở đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng với các đại biểu dự Hội thảo.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3170941

Trực tuyến: 36

Hôm nay: 233