Thứ Ba, 03/10/2023

Công an tỉnh phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, giai đoạn 2013-2023

Thứ Ba, 30/05/2023

Chiều 30/5/2023, Công an tỉnh phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” 2013-2023. Dự hội nghị có đồng chí Tống Quang Thìn, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Về phía Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; đồng chí Đại tá Đinh Trọng Soạn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị Công an trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Lê Văn Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, trong đó khẳng định: 10 năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị huy động sức mạnh của toàn dân tham gia vào nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Đã duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác triển khai các biện pháp, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú và hiệu quả; khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đồng thời phát huy được vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên trong các hoạt động bảo đảm ANTT nói chung, công tác dân vận nói riêng…

Trong 10 năm qua, đã phối hợp tổ chức trên 350 lớp tập huấn cho các tuyên truyền viên; biên tập hàng ngàn tin, bài tuyên truyền gửi tới các xã, phường, thị trấn và hàng trăm cơ quan doanh nghiệp, trường học để tuyên truyền công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; thành lập, duy trì có hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo 35 của các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể… để đấu tranh, phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch trên không gian mạng; xây dựng, phát triển mạnh các trang Fanpage Facebook, nhóm Zalo để tuyên truyền trong cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công nhân viên, người lao động và học sinh sinh viên về công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm TTATGT..

Do có sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, vai trò nòng cốt và phối hợp chặt chẽ của lực lượng Công an, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh đã có sự chuyển biến toàn diện, tạo sức lan toả rộng rãi, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia. Toàn tỉnh hiện đang duy trì 35 mô hình phong trào, trong đó có 12 mô hình tiêu biểu, đang phát huy tác dụng, hiệu quả cao trong công tác đảm bảo ANTT, làm nền tảng, tiền đề cho các phong trào khác ở địa phương, được các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao, điển hình như: “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, “An toàn trường học”, “Dòng họ tự quản về ANTT" “Xứ, họ đạo bình yên – Chùa tinh tiến về ANTT", "An toàn các khu, điểm du lịch”, “Cụm giáp ranh an toàn về ANTT”, “Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật”; “Toàn dân tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội”; “Camera an ninh"…

Thông qua công tác tuyên truyền, Nhân dân dã cung cấp trên 18.000 nguồn tin liên quan đến ANTT, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá hàng ngàn vụ phạm tội và vi phạm pháp luật…

Những kết quả quan trọng qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 đã góp phần quan trọng bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến tham luận, nêu những kinh nghiệm, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới. 

Đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích mà các các tập thể, cá nhân đã đạt được qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm chỉ đạo và phối hợp cùng lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch liên ngành trong thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là; Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới"; Thông tư số 124, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; Đề án số 03, ngày 27/01/2023 của Bộ Công an về “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc"; các thông tri, chỉ thị, kế hoạch.. của Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tinh về đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng “Xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ”, xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị"... 

Quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ ANTT cho các tầng lớp Nhân dân, giúp mọi người hiểu rõ, có kiến thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; tích cực, tự giác đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Chú trọng việc ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền nhằm truyền tải thông tin một cách hiệu quả tới đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình phong trào hiện có; rà soát, nghiên cứu xây dựng, nhân rộng các mô hình mới, nhất là mô hình “Camera an ninh", “Toàn dân tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch" và các mô hình trên không gian mạng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. 

Lực lượng Công an các cấp phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức thành viên và các ban, ngành, đoàn thể chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn; tham mưu, phối hợp giải quyết có hiệu quả các tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để hình thành “điểm nóng về ANTT; tổ chức tấn công, trấn áp mạnh đối với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không để phát sinh các tụ điểm, ổ nhóm phức tạp về TTXH gây bức xúc trong dư luận. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong công tác phối hợp xây dựng phong trào; coi trọng việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để phát huy, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình, điển hình tiên tiến; động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc để cổ vũ phong trào phát triển sâu rộng.

Đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09

Đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09

Đồng chí Đỗ Việt Anh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Giấy khen
của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09

Đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09./. 

Đức Thắng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 1677390

Trực tuyến: 49

Hôm nay: 1153