Thứ Bảy, 09/12/2023

Hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2022

Thứ Năm, 07/04/2022

Bộ Công an vừa ban hành Hướng dẫn Tuyển sinh trong Công an nhân dân (CAND) năm 2022. Theo đó, năm 2022, các trường CAND được xét tuyển 2.050 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới đối với công dân tốt nghiệp THPT.

          2. QUY ĐỊNH VỀ PHÂN VÙNG TUYỂN SINH

          Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, quy định về phân vùng tuyển sinh như sau:

2.1. Khu vực tuyển sinh

          – Phía Bắc: Từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra;

          – Phía Nam: Từ Thành phố Đà Nẵng trở vào.

2.2.3. Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy tuyển mới

          – Học viện Chính trị CAND, Trường Đại học PCCC, Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND, Học viện Quốc tế; ngành An toàn thông tin của Học viện ANND; gửi đào tạo ngành y khoa tại Học viện Quân y: Toàn quốc;

– Học viện CSND, các ngành còn lại của Học viện ANND: Phía Bắc;

– Trường Đại học ANND, Trường Đại học CSND: Phía Nam.

          2.2.5. Tuyển sinh đào tạo trung cấp

          – Hệ trung cấp Trường Đại học PCCC, Hệ trung cấp Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND: Toàn quốc;

-Hệ trung cấp Trường Cao đẳngANND I: Toàn quốc;

          – Hệ trung cấp Trường Cao đẳng CSND I: Phía Bắc;

          – Hệ trung cấp Trường Cao đẳng CSND II: Phía Nam.

           

          3.QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TUYỂN SINH VÀO CÁC CẤP HỌC, LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG CAND

         

          3.2. Tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông

          Thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) Quốc gia; Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, Thông tư số 50 và quy định tại Hướng dẫn này.

          3.2.1. Phương thức tuyển sinh, trường áp dụng và chỉ tiêu tuyển sinh

          –  Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND.

– Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTSAcademic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị CAND, ngành Nghiệp vụ An ninh, Nghiệp vụ Cảnh sát.

– Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả Bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2, CA3, CA4), gọi tắt là bài thi Bộ Công an.Áp dụng đối với tất cả các trường CAND, cụ thể:

+ Xét tuyển đào tạo các ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát gồm tổ hợp A00, A01, C03, D01và bài thi CA1, CA2.

+ Ngành An toàn thông tin tại Học viện ANND gồmtổ hợp A00, A01 và bài thi:CA1.

+ Các ngành do Học viện Chính trị CAND đào tạo gồm tổ hợp A01,C00, C03, D01 và bài thi CA1, CA2.

+ Các ngành do Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND đào tạo gồm tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1.

+ Các ngành doTrường Đại học Phòng cháy chữa cháy đào tạo gồm tổ hợp A00 và bài thi CA1.

+ Ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế gồm tổ hợp A01, D01 và bài thi CA1, CA2.

+ Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế gồm tổ hợp D01, D04 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4.

+ Gửi đào tạo đại học ngành Bác sĩ đa khoa gồm tổ hợp B00 và bài thi CA1.

– Trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi Bộ Công an thì xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học THPT. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND theo tổ hợp tương tự Phương thức 3. Trường hợp Bộ GD&ĐT không tổ chức thi tốt nghiệp và Bộ Công an không tổ chức thi hoặc thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể tham gia thi tốt nghiệp THPT, không tham gia thi bài thi Bộ Công an thì căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và tình hình thực tế, X02 sẽ phối hợp với X01 tham mưu đề xuất xác định chỉ tiêu và tổ chức xét tuyển.

– Chỉ tiêu xét tuyển: 2.050 chỉ tiêu, được xác định theo từng trường, từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ), từng phương thức tuyển sinh (có chi tiết tại Phụ lục 2 của Hướng dẫn này).

– Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại một trường CAND.

– Trường hợp Phương thức 1 không tuyển đủ chỉ tiêu, thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 không xác nhận nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển trượt tốt nghiệp THPT thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển sang xét tuyển theo Phương thức 2 (nếu trường có xét tuyển theo Phương thức 2) và ngược lại hoặc Phương thức 3 (nếu trường không xét tuyển theo Phương thức 2).

– Trường hợp Phương thức 1 và Phương thức 2 không tuyển đủ chỉ tiêu hoặc thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 và Phương thức 2 không xác nhận nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển trượt tốt nghiệp THPT thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển hết sang xét tuyển theo Phương thức 3.

3.2.2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

3.2.2.1. Đối tượng

– Chiến sĩ nghĩa vụ Công an;

– Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển;

– Học sinh Trường Văn hóa;

– Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

3.2.2.2. Điều kiện dự tuyển chung

Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an tạiThông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, Hướng dẫn số 577/X01-P6 ngày 14/01/2019 và Hướng dẫn số 1144/X01-P6 ngày 24/01/2019 của X01;

– Chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển;

– Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;

– Trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên (theo kết luận học bạ). Trong đó:

+ Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, học sinh Trường Văn hóa từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND đạt từ 6,5 điểm trở lên;

+ Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 6,5 điểm trở lên;

– Học sinh Trường Văn hóa và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyểntrong những năm học THPT hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên,chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật;

– Tính đến năm dự tuyển, học sinh Trường Văn hóa và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi;

– Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của Bộ Công an, theo đó:

Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.Riêng:

+ Về chiều cao:

* Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại thời điểm tuyển chọn.

* Học sinh Trường Văn hóavà công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ;

+ Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;

+ Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên. Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt.

3.2.2.3. Điều kiện dự tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức

Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chungtại điểm 3.2.2.2, thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức phải đáp ứng các điều kiện sau:

3.2.2.3.1. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 1

– Về giải đoạt được:

+ Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế theo quy định của Bộ GD&ĐTcó môn trùng với môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển vào trường CAND được xét tuyển thẳng một trong các trường CAND theo nguyện vọng của thí sinh;

+ Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế theo quy định của Bộ GD&ĐT được xét tuyển thẳng một trong các trường CAND theo nguyện vọng của thí sinh;

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Văn học, Tiếng Anhđược xét tuyển thẳng vào một trong các trường: Học viện ANND, Học viện CSND, Trường Đại học ANND, Trường Đại học CSND;

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Vật lý, Lịch sử, Văn học, Địa lý, Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND;

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế;

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Tiếng Trung Quốc được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế;

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Toán, Hóa học, Sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT một trong các lĩnh vực: Hóa Sinh,Y Sinh và khoa học Sức khỏe, Kỹ thuật Y Sinh, Sinh học tế bào và phân tử, Vi Sinh, Y học chuyển dịch được xét tuyển thẳng vào ngành Y khoa gửi đào tại Học viện Quân y – Bộ Quốc phòng;

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh,Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT một trong các lĩnh vực: Hệ thống nhúng, Phần mềm hệ thống được tuyển thẳng vào Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND, ngành An toàn thông tin của Học viện ANND.

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn Toán, Vật lý, Hóa học hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT một trong các lĩnh vực: Hóa học, Hệ thống nhúng, Khoa học vật liệu, Vật lý và Thiên văn được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học PCCC.

– Tốt nghiệp THPT năm 2022.

3.2.2.3.2. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 2

– Có chứng chỉ quốc tế còn thời hạn tính đến ngày 01/07/2022 của một trong các chứng chỉ sau: IELTS (Academic) đạt từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 110 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK cấp 5 trở lên; riêng ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Học viện Quốc tế chỉ tiếp nhận thí sinh có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK.

Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ quốc tế trên trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về Công an đơn vị, địa phương hoặc về trường CAND trước ngày 01/06/2022.

– Xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại giỏi, trong đó, điểm tổng kết môn ngoại ngữ từng năm đạt từ 8.5 điểm trở lên.

Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không.

– Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

3.2.2.3.3. Đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 3

          – Đối với thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Anh để xét tuyển) hoặc tiếng Trung Quốc (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Trung Quốc để xét tuyển) nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm của môn đó để sơ tuyển. Ví dụ, thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là tiếng Pháp thì vẫn được dự tuyển nhưng thí sinh chỉ được đăng ký tổ hợp xét tuyển vào trường CAND là D01- Toán, Văn, tiếng Anh, A01- Toán, Lý, tiếng Anh; D04 – Toán, Văn, tiếng Trung Quốc.

– Đối với thí sinh đang học lớp 12, chưa có đánh giá về học lực, hạnh kiểm năm lớp 12 tại thời điểm sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không;

– Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học;

– Lưu ý:

+ Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ không đảm bảo tiêu chuẩn về học lực để xét tuyển đại học CAND nhưng đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định (đến thời điểm đăng ký dự tuyển) và có nguyện vọng xét tuyển trung cấp CAND, có nguyện vọng xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp khi hoàn thành nghĩa vụ thì vẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và khai nguyện vọng đăng ký tại Cổng dịch vụ tuyển sinh vào 1 học viện, trường đại học CAND theo phân vùng tuyển sinh.

+ Học sinh Trường Văn hóa không đảm bảo tiêu chuẩn về học lực để xét tuyển đại học CAND nhưng đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định (đến thời điểm đăng ký dự tuyển) và có nguyện vọng xét tuyển trung cấp CAND thì vẫn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và khai nguyện vọng đăng ký tại Cổng dịch vụ tuyển sinh vào 1 học viện, trường đại học CAND theo phân vùng tuyển sinh.

+ Học sinh Trường Văn hóa không đủ điều kiện xét tuyển đại học CAND, không đủ điều kiện xét tuyển trung cấp CAND và không có nguyện vọng xét tuyển chọn vào CAND thì đăng ký dự tuyển các trường ngoài ngành theo nguyện vọng cá nhân.

3.2.2.3.4. Điều kiện đối với các thí sinh ưu tiên cộng điểm khi xét tuyển theo Phương thức 3

– Tiêu chuẩn về giải: Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo Phương thức 1 nhưng không trúng tuyển theo Phương thức 1 có đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo Phương thức 3 và thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT, trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT tương ứng với môn đoạt giải, lĩnh vực đoạt giải để xét tuyển thẳng vào  các trường CAND được xác định tại Phương thức 1.

– Tốt nghiệp THPT năm 2022.

3.2.3. Sơ tuyển

3.2.3.1. Thông tin, tuyên truyền

– Công an các địa phương (đặc biệt cấp cơ sở), các trường CAND tổ chức thông tin về tuyển sinh CAND bằng nhiều hình thức, phối hợp với cơ quan truyền thông các cấp trong CAND để tuyên truyền, chủ động tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh do Bộ GD&ĐT tổ chức để công dân, học sinh biết về tuyển sinh CAND và đăng ký sơ tuyển.

Lưu ý: phổ biến kỹ về tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe để tránh trường hợp trúng tuyển, nhập học phát hiện không đảm bảo tiêu chuẩn phải trả về đơn vị sơ tuyển gây ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh khác và chỉ tiêu của Bộ. Đơn vị nào để xảy ra tình trạng trên phải chịu trách nhiệm trước Bộ.

3.2.3.2. Đăng ký sơ tuyển, lệ phí sơ tuyển

– Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ đăng ký dự tuyển tại đơn vị công tác.

– Học sinh Trường Văn hóa đăng ký dự tuyển tại Trường Văn hóa.

– Học sinh phổ thông (gồm cả học sinh đã tốt nghiệp các năm trước), công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND hoặc nghĩa vụ quân sự đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

           – Nghiêm cấm thí sinh đăng ký sơ tuyển tại nhiều Ban tuyển sinh thuộc Bộ Công an. Công an các đơn vị, địa phương thông báo rõ cho người dự tuyển nếu vi phạm sẽ không được xét tuyển vào các trường CAND;

           – Lệ phí sơ tuyển: 120.000đ để phục vụ công tác sơ tuyển (ngoài lệ phí khám sức khỏe).

           3.2.3.3. Thủ tục đăng ký sơ tuyển

– Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hộ khẩu hoặc xác nhận hộ khẩu do Công an cấp xã và tương đương cấp, học bạ, giấy khai sinh kèm theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ CAND hoặc nghĩa vụ quân sự ngoài các giấy tờ trên, mang thêm quyết định xuất ngũ;

           – Công an cấp huyện đối chiếu người đến đăng ký sơ tuyển với ảnh trong chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và các giấy tờ khác; kiểm tra chiều cao, cân nặng, học lực, hạnh kiểm, hộ khẩu và chỉ tiếp nhận cho đăng ký sơ tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Cho thí sinh đăng ký nội dung kiểm tra vận động, trong đó: thí sinh nam được chọn 02 nội dung kiểm tra trong số các nội dung sau: vận động 1 – chạy 100m; vận động 2- chạy 1500m; vận động 3 – bật xa tại chỗ; vận động 4 – co tay xà đơn; thí sinh nữ được lựa chọn 02 nội dung kiểm tra trong số các nội dung sau: vận động 1 – chạy 100m; vận động 2- chạy 800m; vận động 3 – bật xa tại chỗ theo mẫu (có tại Phụ lục 7) gửi kèm gửi về Phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp, đề xuất tổ chức kiểm tra.

           – Đơn vị sơ tuyển có trách nhiệm trực tiếp chụp ảnhngười đăng ký sơ tuyển (cán bộ, chiến sĩ trong CAND mặc quân phục khi chụp ảnh), giữ lại ảnh để dán, đóng dấu giáp lai vào phiếu khám sức khỏe, thẩm tra lý lịch, phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND, giấy chứng nhận sơ tuyển; trả ảnh cho thí sinh để thí sinh sử dụng dán vào lý lịch tự khai và hồ sơ đăng ký dự thitốt nghiệp THPT và để ảnh vào phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND. Phí chụp ảnh do Công an các đơn vị, địa phương thu theo thời giá tại địa phương.

           3.2.3.4. Tổ chức sơ tuyển

           Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức sơ tuyển cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị mình và các đơn vị Công an đóng quân trên địa bàn nhưng không tự sơ tuyển được, căn cứ kết quả sơ tuyển về sức khỏe để cấp giấy chứng nhận sơ tuyển (đơn vị quản lý chiến sĩ nghĩa vụ chịu trách nhiệm thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị của thí sinh). Công an các đơn vị, địa phương và Trường Văn hóa chỉ cấp 01 giấy chứng nhận sơ tuyển cho người đạt điều kiện sơ tuyển (đại học hoặc trung cấp). Lưu ý: Cục An ninh điều tra (có mã ban tuyển sinh riêng ở phụ lục 5) có thể đề nghị Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh sơ tuyển nhưng phải sử dụng mã ban tuyển sinh của đơn vị mình khi đăng ký xét tuyển vào CAND.

           Công an các đơn vị, địa phương căn cứ thực tế tình hình dịch bệnh, điều kiện y tế ở địa phương mình để tổ chức sơ tuyển đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh và cán bộ sơ tuyển.

             – Quy trình sơ tuyển gồm:

           + Kiểm tra học lực tại học bạ (áp dụng đối với tất cả các đối tượng);

+ Kiểm tra hạnh kiểm tại học bạ (áp dụng với học sinh Trường Văn hóa; công dân thường trú theo quy định hiện hành tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển);

           + Xét phẩm chất đạo đức (áp dụng với chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, xuất ngũ);

           + Kiểm tra sức khỏe (áp dụng đối với tất cả các đối tượng);

           + Thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị (áp dụng đối với tất cả đối tượng theo quy định về thẩm tra lý lịch trong CAND);

           + Kiểm tra khả năng vận động (chỉ áp dụng đối với thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vào đại học CAND, trừ điều kiện về tiêu chuẩn chính trị do đang trong quá trình tra cứu). Căn cứ tình hình thực tế, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra theo hình thức tập trung hoặc theo từng cấp cơ sở (theo hướng dẫn tại Phụ lục 7).

           Công an các đơn vị, địa phương gửi lịch sơ tuyển của đơn vị mình về Bộ Công an (qua X02) để theo dõi, phối hợp và kiểm tra đột xuất.

           3.2.3.5. Thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị trước khi xét tuyển và thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn về chính trị của thí sinh khi trúng tuyển vào các trường CAND

– Thực hiện theo Thông tư số 144/2020/TT-BCA ngày 28/12/2020 của Bộ Công an, Công văn số 1814/X11-X13 ngày 02/3/2018 và Công văn số 1652/X11-X13 ngày 24/02/2017 của Cục Tổ chức cán bộ, có một số điều chỉnh như sau:

+ Công an các đơn vị, địa phương tra cứu theo Mẫu B5 tại cơ quan hồ sơ nghiệp vụ trong CAND đối với tất cả thí sinh đăng ký dự tuyển (đối với chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, chỉ tra cứu chiến sĩ nghĩa vụ đủ điều kiện xét tuyển đại học), nếu phát hiện vấn đề liên quan tiêu chuẩn về chính trị thì căn cứ Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ Công an, Hướng dẫn số 577/X01-P6 ngày 14/01/2019 và Hướng dẫn số 1144/X01-P6 ngày 24/01/2019 của Cục Tổ chức cán bộ để xem xét, kết luận tiêu chuẩn về chính trị; nếu không phát hiện vấn đề liên quan tiêu chuẩn về chính trị hoặc đã xác minh rõ các vấn đề liên quan đảm bảo theo tiêu chuẩn thì cho đăng ký dự tuyển vào các trường CAND;

+ Sau khi trúng tuyển, tiến hành thẩm tra, xác minh theo quy định tại Thông tư số 144/2020/TT-BCA ngày 28/12/2020 của Bộ Công an và kết luận tiêu chuẩn về chính trị theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ Công an, Hướng dẫn số 577/X01-P6 ngày 14/01/2019 và Hướng dẫn số 1144/X01-P6 ngày 24/01/2019 của Cục Tổ chức cán bộ. Chỉ giải quyết nhập học đối với các trường hợp đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị.

– Thời gian tra cứu theo Mẫu B5 và thẩm tra sơ bộ lý lịch (nếu có) của thí sinh hoàn thành trước ngày thí sinh kết thúc đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch của Bộ GD&ĐT. Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm thông báo rõ đến thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển các trường ngoài ngành, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, tránh phát sinh đơn, thư sau này và thông báo cho các trường CAND loại ra khỏi danh sách xét tuyển.

– Công an các đơn vị, địa phương khi nhận được yêu cầu đề nghị thẩm tra, xác minh về lý lịch phục vụ công tác tuyển sinh vào CAND có trách nhiệm phối hợp, thẩm tra, xác minh và trả lời kết quả sớm nhất, không để chậm trễ kéo dài. Đối với yêu cầu tra cứu theo Mẫu B5, chậm nhất sau 20 ngày nhận được yêu cầu phải trả lời đơn vị đề nghị, kèm theo bản sao các tài liệu liên quan (nếu có).

– Đối với học sinh Trường Văn hóa: việc thẩm tra, kết luận tiêu chuẩn chính trị do Công an địa phương có học sinh học tại Trường Văn hóa tiến hành. Trường Văn hóa có văn bản thông báo gửi đến Công an các địa phương biết, phối hợp thực hiện.

3.2.4. Hồ sơ tuyển sinh

3.2.4.1. Hồ sơ chung cho tất cả thí sinh

– Bìa hồ sơ tuyển sinh;

– Lý lịch tự khai;

– Thẩm tra lý lịch;

– Đơn xin dự tuyển vào các trường CAND.

3.2.4.2. Hồ sơ đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 1

– Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an) kèm 02 ảnh 3×4 ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau;

– Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu của Bộ GD&ĐT;

– Bản sao được chứng thực từ bản chính giấy chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế hoặc giấy chứng nhận đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc giấy chứng nhận đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT;

– Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ THPT của thí sinh;

– Bản phô tô giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh (trừ đối tượng miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GĐ&ĐT); trường hợp đến thời điểm chưa có giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh thì Công an đơn vị, địa phương tổng hợp và gửi sau cho các trường CAND.

– Bản phô tô Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của thí sinh (trùng với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thí sinh sử dụng để đăng ký thi tốt nghiệp năm 2022);

– Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng nộp 30.000 đồng lệ phí xét tuyển cho Công an địa phương (trong đó: Công an sơ tuyển: 15.000 đồng, trường CAND: 15.000 đồng).

3.2.4.3. Hồ sơ đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 2

– Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an) kèm 02 ảnh 3×4 ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh ở mặt sau;

– Bản sao được chứng thực từ bản chính giấy chứng nhận kết quả điểm ngoại ngữ IELTS (Academic) hoặc TOEFL iBT hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK. Trường hợp đang chờ cấp phải có bản sao phiếu hẹn nhận kết quả hoặc cam đoan của thí sinh nộp trước ngày 01/6/2022 (tại Công an đơn vị, địa phương hoặc tại trường CAND);

– Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ THPT của thí sinh;

– Bản phô tô giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh (trừ đối tượng miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GĐ&ĐT); trường hợp đến thời điểm chưa có giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh thì Công an đơn vị, địa phương tổng hợp và gửi sau cho các trường CAND.

– Bản phô tô Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của thí sinh (trùng với giấy chứng minh nhân dânhoặc thẻ căn cước công dân thí sinh sử dụng để đăng ký thi tốt nghiệp năm 2022);

– Thí sinh thuộc diện xét tuyển nộp 30.000 đồng lệ phí xét tuyểncho Công an địa phương (trong đó: Công an sơ tuyển: 15.000 đồng, trường CAND: 15.000 đồng).

3.2.4.4. Hồ sơ đối với thí sinh dự tuyển theo Phương thức 3

– Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an) kèm 02 ảnh 3×4 ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh ở mặt sau;

– Các tài liệu chứng minh để hưởng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh của thí sinh (nếu có);

– Bản sao được chứng thực từ bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT (nếu có) trong trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển vừa Phương thức 1 vừa Phương thức 3;

– Bản sao được chứng thực từ bản chính giấy chứng nhận kết quả điểm ngoại ngữ IELTS (Academic) hoặc TOEFL iBT hoặc có chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK (nếu có) trong trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển vừa Phương thức 2 vừa Phương thức 3;

– Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ THPT của thí sinh;

– Bản phô tô giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh (trừ đối tượng miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ GĐ&ĐT); trường hợp đến thời điểm chưa có giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh thì Công an đơn vị, địa phương tổng hợp và gửi sau cho các trường CAND (đối với thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đại học).

– Bản phô tô Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của thí sinh (trùng với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thí sinh sử dụng để đăng ký thi tốt nghiệp năm 2022).

3.2.4.5. Phí hồ sơ

Nếu không tự in hồ sơ tuyển sinh, Công an các đơn vị, địa phương đăng ký mua hồ sơ theo địa chỉ: Phòng 2 – X02, địa chỉ: Phòng 602-B02, trụ sở Bộ Công an, số 47 đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Đối với hồ sơ tuyển sinh chung, Công an các địa phương, đơn vị bán cho người dự tuyển với giá 20.000 đồng/bộ, chuyển cho X02 16.000đ/bộ để trả kinh phí in, 4.000 đồng/bộ còn lại phục vụ việc vận chuyển, phát hành của đơn vị, địa phương mình.

+ Đối với Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND, Công an các địa phương, đơn vị bán cho người dự tuyển với giá 10.000 đồng/bộ, trong đó nộp về X02 6.000đ/bộ để trả kinh phí in, 4.000đ/bộ còn lại phục vụ việc vận chuyển, phát hành của đơn vị, địa phương mình.

3.2.5. Hướng dẫn thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và đăng ký nguyện vọng trên Cổng dịch vụ tuyển sinh

          – Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT địa phương nơi cư trú. Riêng thí sinh xét tuyển vào các trường CAND còn phải đăng ký tại Công an cấp huyện và tương đương theo hộ khẩu thường trú hoặc nơi đóng quân. Quá trình khai Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT ban hành (bản giấy hoặc bản điện tử) và Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND của Bộ Công an ban hành. Thí sinh sử dụng 1 số chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường CAND.

          – Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ mặc thường phục khi dự thi tốt nghiệp THPT. Công an các đơn vị, địa phương quán triệt cán bộ, chiến sĩ nghiêm chỉnh chấp hành quy chế thi tốt nghiệp THPT, trường hợp vi phạm, tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm để có hình thức kỷ luật phù hợp (cảnh cáo, khiển trách, hạ thi đua năm).

– Công an các đơn vị, địa phương hướng dẫn thí sinh (bao gồm cả chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, học sinh Trường Văn hóa không đủ điều kiện xét tuyển đại học CAND  nhưng có nguyện vọng xét trung cấp CAND) khai Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND đăng ký dự tuyển vào 1 tổ hợp môn, 1 mã bài thi của 1 ngành của 1 trường CAND. Tại Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND, hướng dẫn cho chiến sĩ CAND tại ngũ khai mã trường THPT theo nơi học và tốt nghiệp THPT.

– Công an các đơn vị, địa phương yêu cầu thí sinh nộp đầy đủ các tài liệu hồ sơ dự tuyển được nêu tại mục 3.2.4. Nếu thí sinh không nộp đầy đủ các tài liệu trên thì từ chối quyền đăng ký dự tuyển của thí sinh (trừ các trường hợp có quy định khác).

– Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh (bao gồm thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường CAND) được đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Thí sinh đã đạt sơ tuyển và đăng ký xét tuyển vào trường CAND được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển giữa các tổ hợp môn, các ngành, các trường CAND so với nguyện vọng đã khai Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND. Điều kiện để điều chỉnh nguyện vọng:

+ Nguyện vọng trường CAND xét tuyển trên Cổng dịch vụ tuyển sinh phải ở thứ tự nguyện vọng số 1.

+ Thí sinh được điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển với điều kiện tổ hợp điều chỉnh đạt điều kiện sơ tuyển về học lực theo quy định và thí sinh đã khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều chỉnh vào phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND (để các trường đại học có căn cứ kiểm dò). Trường hợp thí sinh không khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều chỉnh (trên dữ liệu tuyển sinh của Bộ Công an) mà tự ý điều chỉnh tổ hợp xét tuyển vào đại học CAND trên Dữ liệu của Bộ GD&ĐT thì thí sinh chỉ được sử dụng tổ hợp đã đăng ký ban đầu để xét tuyển.

– Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm phổ biến rõ quy định để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, tránh phát sinh đơn, thư khiếu nại sau này.

          3.2.6. Nộp hồ sơ dự tuyển

– Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào trường CAND phải khai đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND và các tài liệu kèm theo.

– Đối với Công an các đơn vị, địa phương:

+ Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh, kiểm tra hồ sơ dự tuyển (nếu thiếu phải yêu cầu thí sinh bổ sung, lưu ý: Giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ bổ sung sau nên nhắc nhở thí sinh sau khi nhận giấy báo phải nộp ngay về đơn vị sơ tuyển (chỉ cần nộp bản sao không chứng thực), đồng thời, bổ sung thông tin về kết quả học tập, hạnh kiểm năm lớp 12 đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022; Công an các đơn vị, địa phương có thể yêu cầu thí sinh đăng nhập vào tài khoản cá nhân để tải về, in và nộp giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT hoặc gửi vào email của cán bộ tuyển sinh để in ra hoặc liên hệ với Sở GD&ĐT đề nghị hỗ trợ cung cấp giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường CAND;

+ Kiểm tra, đối chiếu thông tin của thí sinh ghi trên phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND với tài liệu thí sinh cung cấp; đối với các trường hợp có sự sai lệch về thông tin hoặc nghi ngờ về sự chính xác của thông tin (khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên…), cán bộ tuyển sinh cần sử dụng những tài liệu thí sinh gửi kèm hoặc liên hệ, yêu cầu thí sinh cung cấp các tài liệu minh chứng, đồng thời, yêu cầu thí sinh điều chỉnh thông tin vào ngày làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (nếu thông tin trên phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT sai);

+ Căn cứ hồ sơ thí sinh gửi kèm theo, xác định chính xác khu vực, đối tượng ưu tiên của thí sinh (đối tượng, khu vực ưu tiên trong tuyển sinh CAND có tại Phụ lục 6);

+ Phân loại hồ sơ của thí sinh đăng ký dự tuyển thành 02 nhóm: Hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển đại học (trong đó sắp xếp theo từng Phương thức xét tuyển) và hồ sơ không đủ điều kiện dự tuyển đại học;

+ Sắp xếp hồ sơ theo trình tự phù hợp; nhập chính xác, đầy đủ các thông tin của thí sinh, đặc biệt là số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, mã trường, mã ngành, mã tổ hợp môn, mã bài thi đăng ký dự tuyển, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên của thí sinh. Sau khi nhập toàn bộ danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển, cán bộ tuyển sinh in ra giấy đối chiếu với hồ sơ đăng ký dự tuyển thực tế, nếu phát hiện có sự sai sót, cần đánh dấu lại, tập hợp để chỉnh sửa. Tổ chức kiểm dò kỹ lưỡng các thông tin và không để xảy ra sai sót về thông tin của thí sinh khi nộp hồ sơ về trường CAND. Lưu ý: trường hợp, tại thời điểm nộp hồ sơ, thí sinh chưa được cấp số báo danh kỳ thi tốt nghiệp THPT thì yêu cầu thí sinh sau khi được cấp phải bổ sung để gửi cho các trường CAND (đối với thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đại học) và X02.

+ Nộp hồ sơ về trường CAND (gồm hồ sơ đủ điều kiện đăng ký dự tuyển đại học và hồ sơ chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, học sinh Trường Văn hóa không đủ điều kiện dự tuyển đại học) theo đúng thời gian quy định, gồm: Danh sách kèm theo file dữ liệu thí sinh đăng ký dự tuyển (in và trích xuất từ phần mềm tuyển sinh CAND) và hồ sơ xét tuyển của thí sinh tại mục 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4 của hướng dẫn này. Đồng thời, báo cáo tổng hợp kết quả sơ tuyển về Bộ Công an (qua X02) để theo dõi.

– Đối với các đơn vị có địa bàn đóng quân ở nhiều nơi khác nhau như K01, K02, C10… tùy theo điều kiện thực tế có thể hướng dẫn, phân cấp cho đơn vị trực thuộc liên hệ các trường CAND nộp hồ sơ, bổ sung tài liệu cho thí sinh.

          – Đối với các trường CAND:

          +Xây dựng kế hoạch lịch tuyển sinh và cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ cho từng đơn vị, địa phương. Trong đó, Học viện Chính trị CAND, Học viện ANND, Học viện Quốc tế, Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND phối hợp với Trường Đại học PCCC cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ cho Công an các đơn vị phía Nam tại cơ sở 3 của Trường Đại học PCCC (thống nhất thời gian chung cho các trường, tránh để đơn vị, địa phương đi lại nhiều lần);

+ Tổ chức tiếp nhận bảng điểm, chứng nhận ngoại ngữ quốc tế của thí sinh xét tuyển theo Phương thức 2 trong thời gian quy định (nếu thí sinh đến nộp trực tiếp);

          + Căn cứ thông tin thí sinh để tiếp nhận hoặc từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đối với những thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe, học lực, hạnh kiểm (trừ chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, học sinh Trường Văn hóa không đủ tiêu chuẩn xét tuyển đại học có nguyện vọng xét tuyển trung cấp). Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022, không tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển nếu chưa có kết quả học lực, hạnh kiểm cả năm lớp 12;

+ Tổ chức kiểm dò thông tin của thí sinh với hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển đại học: Căn cứ dữ liệu đăng ký dự tuyển do Công an các đơn vị, địa phương nộp và dữ liệu thí sinh từ Cổng dịch vụ tuyển sinh để đối chiếu, xác định chính xác thông tin xét tuyển của thí sinh. Trong quá trình kiểm dò, nếu có vấn đề cần làm rõ, cần bổ sung văn bản để xác định chính xác đối tượng, khu vực ưu tiên và các thông tin của thí sinh, cán bộ tuyển sinh của trường CAND cần tập hợp, báo cáo hội đồng tuyển sinh liên hệ Công an đơn vị, địa phương để yêu cầu xác minh, bổ sung; nếu xác định có sai sót, phải chỉnh sửa, hội đồng tuyển sinh căn cứ vào quy chế của Bộ GD&ĐT, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Công an, hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh và kết quả thẩm định của cán bộ tuyển sinh để chỉnh sửa lại thông tin cho thí sinh;

+ Tổng hợp báo cáo số liệu, danh sách thí sinh cụ thể về Bộ Công an (qua X02).

– Công an các đơn vị, địa phương được phép nộp hồ sơ xét tuyển qua đường chuyển phát nhanh và gửi dữ liệu qua email (Hồ sơ phải được sắp xếp theo đúng thứ tự trong bản mềm) sau khi thống nhất với các trường CAND.

3.2.7. Tổ chức thi kỳ thi của Bộ Công an

– Đối tượng dự thi: thí sinh đủ điều kiện theo quy định đăng ký xét tuyển đại học CAND theo Phương thức 3 và thí sinh không trúng tuyển Phương thức 1, Phương thức 2.

– Thí sinh đăng ký 1 tổ hợp bài thi Bộ Công an (theo Phụ lục 2). Mỗi thí sinh đăng ký tham gia nộp 180.000 đồng lệ phí thi. Công an đơn vị, địa phương thu từ thí sinh tại thời điểm sơ tuyển, nộp về cho các trường CAND.

– Công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, công bố kết quả điểm thi… thực hiện theo Quy chế tổ chức kỳ thi của Bộ Công an và các văn bản liên quan.

– Đối với các trường tuyển sinh trong toàn quốc, thí sinh tại địa bàn Phía Nam sẽ thi tại địa điểm do các Trường Đại học ANND hoặc Trường Đại học CSND hoặc Trường Đại học PCCC chủ trì.

– Việc công bố điểm thi, điểm phúc khảo bài thi Bộ Công an phải hoàn thành trước thời gian thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch của Bộ GD&ĐT.

3.2.8. Tổ chức xét tuyển

3.2.8.1. Xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Căn cứ kết quả bài thi Bộ Công an và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT, các trường CAND đề xuất ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường mình, thống nhất với X02 trước khi công khai cho thí sinh.

3.2.8.2. Xét tuyển đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 1

– Tổ chức xét tuyển sau khi Công an địa phương hoàn thành nộp hồ sơ dự tuyển.

– Căn cứ chỉ tiêu được giao, số lượng hồ sơ xét tuyển nộp về, các trường CAND tổ chức xét tuyển thẳng. Trường hợp nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế;

+ Thứ hai, xét lần lượt thí sinh đoạt giải nhất, nhì, batrong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT;

+ Thứ ba, xét thí sinh có điểm học tập 3 năm học THPT từ cao xuống thấp.

– Trường hợp giải được xác định theo loại huy chương vàng, bạc, đồng thì huy chương vàng được xác định tương đương giải nhất, huy chương bạc tương đương giải nhì, huy chương đồng tương đương giải ba.

– Trường hợp tuyển không đủ chỉ tiêu thì chỉ tiêu chưa tuyển đủ sẽ được chuyển sang chỉ tiêu xét tuyển theo Phương thức 2 (nếu trường có xét tuyển theo Phương thức 2) hoặc Phương thức 3 (nếu trường không xét tuyển theo Phương thức 2).

– Trường hợp thí sinh không trúng tuyển Phương thức 1, nếu có nguyện vọng được tham gia xét tuyển theo Phương thức 2, Phương thức 3 (nếu nộp đủ hồ sơ và đảm bảo điều kiện theo quy định).

3.2.8.3. Xét tuyển đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 2

– Tổ chức xét tuyển sau khi Công an đơn vị, địa phương hoàn thành nộp hồ sơ dự tuyển và theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

– Xác định số lượng chỉ tiêu:

Căn cứ tỷ lệ thí sinh đủ điều kiện xét tuyển ở từng nhóm chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS Academic, TOEFL iBT, HSK) so với tổng số thí sinh đủ điều kiện của Phương thức 2 để xác định chỉ tiêu trúng tuyển cho từng chứng chỉ ngoại ngữ.

+ Đối với nam: Trường hợp chỉ tiêu trúng tuyển cho từng chứng chỉ không tròn thì lấy theo phần số nguyên trước, trường hợp phần nguyên không đủ 1 chỉ tiêu thì làm tròn thành 1 chỉ tiêu, sau đó căn cứ vào tỷ lệ phần dư còn lại để phân phối lần lượt cho từng nhóm chứng chỉ theo tỷ lệ từ cao xuống thấp đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao (không áp dụng đối với nhóm chứng chỉ có phần nguyên dưới 1).

+ Đối với nữ: Trường hợp chỉ tiêu trúng tuyển cho từng chứng chỉ không tròn thì lấy theo phần số nguyên trước, sau đó căn cứ vào tỷ lệ phần dư còn lại để phân phối lần lượt cho từng nhóm chứng chỉ theo tỷ lệ từ cao xuống thấp đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao,trường hợp phần nguyên đều không đủ 1 chỉ tiêu đều được làm tròn lên 1 dẫn đến vượt chỉ tiêu thì xác định chỉ tiêu theo phần thập phân từ cao xuống thấp để lần lượt làm tròn cho đến hết chỉ tiêu (được xử lý tự động bằng phần mềm tuyển sinh CAND).

–  Trường hợp nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, lấy thí sinh có điểmIELTS Academic, TOEFL iBT, HSK xét trong từng chứng chỉ lần lượt từ cao đến thấp;

+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm học tập 3 năm học THPT từ cao xuống thấp;

+ Thứ ba, xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập môn ngoại ngữ 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 từ cao đến thấp.

– Trường hợp tuyển không đủ chỉ tiêu thì chỉ tiêu chưa tuyển đủ sẽ được chuyển sang chỉ tiêu xét tuyển theo Phương thức 1 (nếu trường có xét tuyển theo Phương thức 1) hoặc Phương thức 3 (nếu Phương thức 1 đã hết nguồn tuyển).

– Trường hợp thí sinh không trúng tuyển Phương thức 2, nếu có nguyện vọng được tham gia xét tuyển theo Phương thức 1 hoặc Phương thức 3 (nếu nộp đủ hồ sơ và đảm bảo điều kiện theo quy định).

3.2.8.4. Xét tuyển đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 3

– Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đã đạt sơ tuyển, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển về các trường CAND, đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức vào các trường CAND là nguyện vọng 1, đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

– Dữ liệu xét tuyển được lấy từ các nguồn sau:

+ Thông tin nhận từ Cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, gồm: mã trường, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển hợp lệ (sau khi đã được kiểm tra, đối chiếu theo quy định), điểm thi từng môn.

+ Kết quả bài thi Bộ Công an;

+ Khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, điểm học bạ THPT, điểm thưởng của thí sinh lấy theo dữ liệu của Bộ Công an (sau khi đã được Công an các đơn vị, địa phương và các trường CAND kiểm dò).

– Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính như sau:

ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

+ ĐXT: điểm xét tuyển

+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND;

+ BTBCA: điểm bài thi Bộ Công an;

+ KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ GD&ĐT;

+ ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT;

+ ĐTh: điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT theo quy định của Bộ Công an.

– Xác định chỉ tiêu trúng tuyển

+ Chỉ tiêu trúng tuyển cho từng vùng, từng ngành, từng đối tượng, từng tổ hợp (theo tổ hợp của Bộ GD&ĐT) được xác định trước khi xây dựng phương án điểm xét tuyển (sau khi đã xét và xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 1 và Phương thức 2 và trừ đi số thí sinh đã trúng tuyển, xác nhận nhập học theo Phương thức 1, Phương thức 2 (nếu có) trong danh sách đăng ký xét tuyển theo từng tổ hợp).

+ Các trường CAND căn cứ điều kiện xét tuyển để xác định chỉ tiêu theo tỷ lệ số lượng thí sinh đủ điều kiện xét tuyển của từng tổ hợp trên tổng số thí sinh đủ điều kiện theo ngành, theo đối tượng, theo vùng tuyển sinh.

+ Chỉ tiêu trúng tuyển được xác định căn cứ vào tỷ lệ nêu trên, trường hợp chỉ tiêu trúng tuyển cho từng tổ hợp không tròn thì lấy theo phần số nguyên trước, trường hợp phần nguyên không đủ 1 chỉ tiêu thì làm tròn thành 1 chỉ tiêu, sau đó căn cứ vào tỷ lệ phần dư còn lại để phân phối lần lượt cho từng tổ hợp theo tỷ lệ từ cao xuống thấp đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao (không áp dụng đối với tổ hợp có phần nguyên dưới 1), trường hợp đều làm tròn 1 dẫn đến vượt chỉ tiêu thì xác định chỉ tiêu theo phần thập phân từ cao xuống thấp để lần lượt làm tròn cho đến hết chỉ tiêu (được xử lý tự động bằng phần mềm tuyển sinh CAND).

– Đối với các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển và được quy định tại điểm 3.2.2.3.4 của Hướng dẫn này (bao gồm thí sinh không trúng tuyển theo Phương thức 1 tham gia đăng ký xét tuyển theo Phương thức 3), điểm thưởng được tính như sau: giải nhất được cộng 1.0 điểm, giải nhì được cộng 0.75 điểm, giải ba được cộng 0.5 điểm, giải khuyến khích được cộng 0.25 điểm. Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm thưởng của một giải cao nhất. Điểm được các trường cộng cho thí sinh trước khi xây dựng phương án điểm.

– Các trường CAND tiến hành xây dựng phương án điểm trúng tuyển theo chỉ tiêu do phần mềm tuyển sinh CAND xác định.

– Đối với ngành Nghiệp vụ của Học viện ANND, Học viện CSND xây dựng phương án điểm xét tuyển theo 04 địa bàn, gồm:

* Địa bàn 1: các tỉnh miền núi phía Bắc, gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

* Địa bàn 2: các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

* Địa bàn 3: các tỉnh Bắc Trung Bộ, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế .

* Địa bàn 8: các đơn vị trực thuộc Bộ, gồm: A09, C01, C10, K01, K02 (đóng quân ở Phía Bắc).

– Đối với ngành Nghiệp vụ của Trường Đại học ANND, Trường Đại học CSND xây dựng phương án điểm xét tuyển theo 05 địa bàn, gồm:

* Địa bàn 4: các tỉnh Nam Trung Bộ, gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận.

* Địa bàn 5: các tỉnh Tây Nguyên, gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

* Địa bàn 6: các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ, gồm: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hồ Chí Minh.

* Địa bàn 7: các tỉnh, thành phố, gồm: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

* Địa bàn 8: các đơn vị trực thuộc Bộ, gồm: A09, C01, C10, K01, K02 (đóng quân ở Phía Nam).

– Học sinh Trường Văn hóa: căn cứ theo địa phương sơ tuyển tại thời điểm nhập học vào Trường Văn hóa thì xét tuyển theo địa bàn có địa phương đó.

          – Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) làm tròn đến 02 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

+ Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

+ Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường CAND lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

+ Thứ tư, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm tự luận bài thi đánh giá của Bộ Công an từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

Trường hợp xét đến hết tiêu chí trên mà vẫn vượt chỉ tiêu, khi thẩm định phương án điểm, X02 phối hợp X01 báo cáo Lãnh đạo Bộ quyết định.

3.2.8.5. Xét tuyển bổ sung

– Trong trường hợp đợt 1 không xét tuyển đủ chỉ tiêu được giao hoặc thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học thì các trường CAND được xét tuyển bổ sung theo hướng dẫn.

– Các trường CAND ra thông báo tuyển sinh bổ sung với đối tượng, điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

– Giao X02 thẩm định, thông báo kết quả xét tuyển bổ sung trước khi các trường CAND công bố.

3.2.9. Công bố trúng tuyển và xác nhận nguyện vọng nhập học

3.2.9.1. Đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 1

– Sau khi được phê duyệt số lượng, danh sách trúng tuyển, các trường công bố thí sinh theo số báo danh (nếu có) trên trang thông tin điện tử của trường, thông báo bằng văn bản đến Công an các đơn vị, địa phương và thông báo trực tiếp đến thí sinh.

– Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế; giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT; giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT trong thời hạn quy định cho Công an địa phương nơi sơ tuyển.

– Công an địa phương tiếp nhận bản chính giấy trên để đưa vào hồ sơ nhập học, thông báo cho trường CAND để trường tổng hợp số liệu, công bố số thí sinh xác nhận nhập học, phục vụ “lọc ảo” theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

– Công an địa phương hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học (thông qua việc nộp bản chính) phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND trúng tuyển là nguyện vọng 1 trên Cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và xác nhận nhập học trên Cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

– Đến hết thời hạn nhận hồ sơ xác nhận nhập học mà thí sinh không nộp hồ sơ cho Công an địa phương thì coi như thí sinh đó không xác nhận nhập học (Công an địa phương cần lưu ý, tránh để phát sinh đơn, thư khiếu nại sau này).

3.2.9.2. Đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 2

– Sau khi được phê duyệt số lượng, danh sách trúng tuyển, các trường công bố thí sinh theo số báo danh (nếu có) trên trang thông tin điện tử của trường, thông báo bằng văn bản đến Công an các đơn vị, địa phương và thông báo trực tiếp đến thí sinh.

– Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả điểm ngoại ngữ IELTS (Academic) hoặc TOEFL iBT hoặc chứng chỉ tiếng Trung Quốc HSK.

– Công an địa phương tiếp nhận bản chính giấy trên để đưa vào hồ sơ nhập học, thông báo cho trường CAND để trường tổng hợp số liệu, công bố số thí sinh xác nhận nhập học, phục vụ “lọc ảo” theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

– Công an địa phương hướng dẫn thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học (thông qua việc nộp bản chính) phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường CAND trúng tuyển là nguyện vọng 1 trên Cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và xác nhận nhập học trên Cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

– Đến hết thời hạn nhận hồ sơ xác nhận nhập học mà thí sinh không nộp hồ sơ cho Công an địa phương thì coi như thí sinh đó không xác nhận nhập học (Công an địa phương cần lưu ý, tránh để phát sinh đơn, thư khiếu nại sau này).

3.2.9.3. Đối với thí sinh xét tuyển theo Phương thức 3

– Sau khi điểm trúng tuyển được phê duyệt, các trường công bố thí sinh trúng tuyển theo số báo danh trên trang thông tin điện tử của trường và thông báo bằng văn bản đến Công an các đơn vị, địa phương.

– Thí sinh trúng tuyểnphải xác nhận nguyện vọng nhập học bằng cách nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT trong thời hạn quy định cho Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển và xác nhận nhập học vào trường CAND trúng tuyển trên Cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

– Công an địa phương tiếp nhận bản chính giấy trên để đưa vào hồ sơ nhập học, thông báo cho trường CAND để trường tổng hợp số liệu, công bố số thí sinh xác nhận nhập học, phục vụ “lọc ảo” theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

– Đến hết thời hạn nhận hồ sơ xác nhận nhập học mà thí sinh không nộp hồ sơ cho Công an địa phương thì coi như thí sinh đó không xác nhận nhập học (Công an địa phương cần lưu ý, tránh để phát sinh đơn, thư khiếu nại sau này).

3.2.10. Chiêu sinh, kiểm tra điều kiện nhập học và phân chuyên ngành đào tạo

– Trong ngày thí sinh nhập học, các trường phải kiểm tra kỹ, đối chiếu thí sinh với ảnh trong phiếu đăng ký xét tuyển, giấy chứng nhận sơ tuyển, chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và các giấy tờ khác.

– Việc phúc tra điều kiện nhập học thực hiện theo quy định tại Điều 31 Thông tư số 50. Việc phúc tra điều kiện nhập học phải được thực hiện khẩn trương, ngay sau khi thí sinh nhập học, không để kéo dài, những thí sinh chưa đảm bảo tiêu chuẩn hoặc đang chờ kết luận về tiêu chuẩn nhập học không gửi sang huấn luyện đầu khóa tại K02. Các trường CAND báo cáo kết quả kiểm tra tiêu chuẩn, hồ sơ nhập học và tình hình nhập học (sau 15 ngày kể từ ngày nhập học) về Bộ Công an (quaX02).

– Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển ngành Y khoa gửi Học viện Quân y – Bộ Quốc phòng: Học viện ANND thống nhất với Học viện Quân y về thời gian nhập học; chủ trì, phối hợp với Công an địa phương có thí sinh trúng tuyển để ưu tiên hoàn thiện hồ sơ sớm nhất cho số thí sinh này để nhập học phù hợp với lịch nhập học tại Học viện Quân y. Học viện ANND kiểm tra các điều kiện nhập học theo quy định, tổ chức quản lý học viên và thực hiện chế độ chính sách có liên quan đối với học viên trong quá trình gửi đào tạo.

– Phân chuyên ngành đào tạo: Căn cứ chỉ tiêu ngành, chuyên ngành cho từng vùng tuyển sinh, từng Công an đơn vị, địa phương được Bộ giao do X01 thông báo, các trường CAND phân ngành, chuyên ngành theo đúng chỉ tiêu được giao, báo cáo danh sách về Bộ Công an (quaX02) để quản lý, theo dõi.

3.2.11. Hoàn thiện hồ sơ nhập học cho thí sinh trúng tuyển

          – Hồ sơ nhập học thực hiện theo Thông tư số 50. Các trường CAND không đặt ra các quy định khác ngoài quy định của Bộ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu có phải xin ý kiến của Bộ).

           – Đối với thí sinh trúng tuyển, có giấy báo nhập học của các trường CAND, nơi sơ tuyển có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ nhập học.

           – Học sinh Trường Văn hóa dự thi trúng tuyển, Trường Văn hóa có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ nhập học (trừ phần thẩm tra, kết luận tiêu chuẩn chính trị).

– Chiến sĩ nghĩa vụ do Công an các đơn vị, địa phương nơi công tác hoàn thiện hồ sơ nhập học.

– Hồ sơ nhập học được niêm phong, chuyển giao theo đường giao nhận tổ chức (qua giao liên hoặc cán bộ tổ chức trực tiếp nộp), đảm bảo trường nhận hồ sơ của thí sinh trước hoặc trong ngày thí sinh nhập học.

– Đối với chiến sĩ nghĩa vụ Công an đã xuất ngũ trúng tuyển thực hiện chế độ chính sách theo Công văn số 19802/X01-P2 ngày 10/12/2020 của Cục Tổ chức cán bộ.

          3.6. Xét tuyển trung cấp chính quy tuyển mới

3.6.1. Đối tượng

3.6.1.1 Đối tượng, điều kiện xét tuyển thẳng:

– Đối tượng:

+ Thí sinh là con đẻ của liệt sỹ CAND;

+ Thí sinh là con đẻ của thương binh CAND (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên);

+ Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong CAND; thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong CAND;

+ Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh

– Điều kiện:

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 50.

+ Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào trình độ trung cấp theo quy định củaBộ Lao động – Thương binh và xã hội và được X02 thông báo trước khi xét tuyển;

+ Có văn bản đề nghị của Công an các đơn vị, địa phương (kèm hồ sơ minh chứng) gửi về X02 thẩm định.

3.6.1.2. Đối tượng, điều kiện xét tuyển

– Đối tượng:

+ Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

+ Học sinh Trường Văn hóa dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

– Điều kiện:

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 50.

+ Đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào 1 học viện, trường đại học CAND trên Cổng dịch vụ tuyển sinh.

+ Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào trình độ trung cấp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và được X02 thông báo trước khi xét tuyển;

+ Có hồ sơ đăng ký dự tuyển do Công an đơn vị, địa phương gửi về X02.

3.6.2. Chỉ tiêu xét tuyển:290 chỉ tiêu (bao gồm cả đối tượng xét tuyển thẳng) có tại Phụ lục 4.

3.6.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

– Danh sách đăng ký xét tuyểntrung cấp CANDin từ phần mềm tuyển sinh CAND;

– File danh sách đăng ký xét tuyển trung cấp trích xuất từ phần mềm tuyển sinh;

– Phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an. Công an các địa phương, đơn vị bán cho người dự tuyển với giá 10.000 đồng/bộ, trong đó nộp về X026.000đ/bộ để trả kinh phí in, 4.000đ/bộ còn lại phục vụ việc vận chuyển, phát hành của đơn vị, địa phương mình.

– Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của thí sinh (trùng với giấy chứng minh nhân dânhoặc thẻ căn cước công dân thí sinh sử dụng để đăng ký thi tốt nghiệp năm 2022);

– Bản phô tô giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh. Trường hợp đến thời điểm chưa có giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh thì Công an đơn vị, địa phương tổng hợp và gửi sau cho X02.

– Bản sao được chứng thựctừ bản chính học bạ THPT của thí sinh;

          – Giấy tờ chứng nhận ưu tiên trong tuyển sinh của thí sinh (theo hướng dẫn tại Phụ lục 6);

– Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/thí sinh, trong đó Công an địa phương: 10.000 đồng, X02: 10.000 đồng, các trường có đào tạo trình độ trung cấp: 5.000 đồng. Công an đơn vị, địa phương thu từ thí sinh và nộp về X02 (sau khi đã trích lại), X02 sẽ gửi các trường CAND kinh phí sau khi thống kê số liệu đăng ký dự tuyển.

3.6.4. Đơn vị tổ chức xét tuyển: X02.

3.6.5. Quy trình tổ chức xét tuyển, nhập học

– Thí sinh khai Phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an, trong đó thí sinh điền đầy đủ thông tin và nguyện vọng xét tuyển vào 01 trường trung cấp theo phân vùng tuyển sinh (phân vùng, phân luồng xét tuyển, mã trường, tổ hợp môn xét tuyển có tại Phụ lục 3, Phụ lục 4 của Hướng dẫn này). Sau khi đăng ký xét tuyển, thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.      

– Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tập hợp phiếu xét tuyển, kèm lệ phí tuyển sinh của đơn vị mình gửi về X02 qua đường chuyển phát nhanh hoặc giao liên đảm bảo nhận trước khi hết thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển theo lịch tuyển sinh.

– Căn cứ nguyện vọng của thí sinh, chỉ tiêu được giao cho từng đối tượng, chỉ tiêu được giao cho từng trường, điểm trúng tuyển đại học CAND, dữ liệu điểm thí sinh và số thí sinh được tuyển thẳng (nếu có), số chiến sĩ đã được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp (nếu có), X02 xét tuyểntheo tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trung cấp CAND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm cộng đối tượng theo quy định của Bộ Công an lấy từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu. Công thức tính như sau:

ĐXT = ((M1+M2+M3)+(L10+L11+L12)/3)x3/4+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

+ ĐXT: điểm xét tuyển

+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND

+ L10, L11, L12: điểm tổng kết 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12

+ KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ GD&ĐT

+ ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT

+ ĐTh: điểm cộng đối tượng theo quy định của Bộ Công an.

Riêng các thí sinh đã hoàn thành chương trình các môn văn hóa phổ thông trong chương trình đào tạo trung cấp nghề:Điểm trung bình học tập tương đương điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12để tính điểm xét tuyển vào trường CAND là trung bình cộng điểm từng môn văn hóa THPT trong cả khóa học theo hệ số của từng môn và làm tròn đến 02 chữ số thập phân, theo công thức sau:

ĐTB= ((ĐM1 x hệ số môn 1) + (ĐM2 x hệ số môn 2)+…+ (ĐMn x hệ số môn n))/(hệ số môn 1 + hệ số môn 2 +…+ hệ số môn n).

          – Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

+ Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm môn ưu tiên cao hơn, trong đó: môn Toán học là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Vật lý + Hóa học, Toán học + Vật lý + Tiếng Anh, Toán học + Hóa học + Sinh học; môn Ngữ văn là môn ưu tiên đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Lịch sử; Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý; môn Tiếng Anh là môn ưu tiên  đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Anh; môn Tiếng Trung Quốc là môn ưu tiên  đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp Toán học + Ngữ văn + Tiếng Trung Quốc.

+ Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm THPT lớp 10, 11, 12 từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

– Trường hợp Bộ GD&ĐT không tổ chức thi tốt nghiệp hoặc thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể tham gia thi tốt nghiệp THPT thì sử dụng kết quả học bạ THPT để xét tuyển. Khi phát sinh, căn cứ tình hình thực tế X02 sẽ phối hợp với X01 tham mưu đề xuất xác định chỉ tiêu và tổ chức xét tuyển tương tự như năm 2021.

          – Thực hiện chiêu sinh, hoàn thiện hồ sơ nhập học, kiểm tra điều kiện nhập học, phân chuyên ngành đào tạo thực hiện theo quy định tại điểm 3.2.10, 3.2.11 của Hướng dẫn này.

          3.7. Xét chọn học sinh tốt nghiệp Trường Văn hóa vào đào tạo trình độ trung cấp

          3.7.1. Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp Trường Văn hóa không trúng tuyển đại học, trung cấp chính quy tuyển mới.

          3.7.2. Điều kiện

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 50;

+ Là người dân tộc thiểu số;

+ Thường trú tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của pháp luật tại thời điểm tuyển vào Trường Văn hóa.

          3.7.3. Chỉ tiêu xét chọn: Được xác định sau khi có kết quả xét tuyển đại học, trung cấp CAND theo công thức:

          Chỉ tiêu xét chọn = số học sinh tốt nghiệp THPT tại trường trừ số đã trúng tuyển đại học, trung cấp CAND x 20%.

          Chỉ tiêu tối đa: không quá 10 chỉ tiêu.

          3.7.4. Tiêu chí xét chọn bao gồm:

          – Kết quả học tập 3 năm học THPT;

          – Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022;

          – Chính sách ưu tiên theo khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an;

          – Thành tích trong quá trình phấn đấu, học tập, tham gia hoạt động phong trào tại Trường Văn hóa;

          – Không xét chọn đối với học sinh bị kỉ luật từ mức khiển trách trở lên trong 03 năm học THPT hoặc chưa được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

          3.7.5. Công thức tính điểm xét chọn

ĐXC = (M1+M2+M3+L10+L11+L12)/2+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

– ĐXC: điểm xét chọn;

– M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND;

– L10, L11, L12: điểm tổng kết 03 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12;

– KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ GD&ĐT;

– ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT (người dân tộc, con của người có công) và quy định của Bộ Công an (con đẻ của cán bộ Công an theo quy định; con đẻ của Trưởng, Phó Trưởng Công an xã bán chuyên trách theo quy định (trước thời điểm bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã)).

– ĐTh: điểm thưởng vì có thành tích trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường Văn hóa, điểm thưởng được cộng không quá 2.0 điểm, cụ thể:

+ Đoạt giải cá nhân trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa; Đoạt giải cá nhân và đồng đội trong kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT hoặc tổ chức ở cấp Bộ, trong đó:

* Đoạt giải nhất, nhì, ba quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh, cấp Bộ hoặc Huy chương Vàng được cộng 1.0 điểm;

* Đoạt giải khuyến khích quốc gia hoặc giải tư cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh, cấp Bộ hoặc Huy chương Bạc được cộng 0.75 điểm;

* Đoạt giải ba cấp tỉnh, cấp Bộ hoặc Huy chương Đồng được cộng 0.5 điểm;

* Đoạt giải khuyến khích cấp tỉnh, cấp Bộ được cộng 0.25 điểm;

* Đối với giải đồng đội: Chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia; số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội theo quy định cụ thể của Ban Tổ chức từng giải; mức điểm cộng cho cá nhân trong giải đồng đội như đối với giải cá nhân;

+ Kết nạp Đảng trước thời điểm xét chọn được cộng: 0.5 điểm; là cảm tình Đảng trước thời điểm xét chọn được cộng: 0.25 điểm;

+ Có Bằng khen, giấy khen về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trước thời điểm xét chọn được cộng:

* Bằng khen Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cộng: 0.5 điểm;

* Bằng khen Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an, cấp Tỉnh Đoàn, giấy khen cấp Cục cộng: 0.25 điểm.

          3.7.6. Quy trình xét chọn, cử tuyển

          – Căn cứ điểm xét chọn theo công thức trên, Trường Văn hóa thành lập Hội đồng xét chọn để tổ chức xét, lập danh sách học sinh có điểm từ cao xuống thấp, báo cáo về X02 thẩm định. Trong trường hợp số lượng học sinh cùng một mức điểm xét chọn, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu thì xét chọn theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Thứ nhất, ưu tiên xét học sinh là con đẻ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

+ Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu, lấy điểm 03 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyểnvào các trường CAND, lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu;

+ Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu, lấy điểm trung bình cộng 03 năm học THPT, lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu;

+ Thứ tư, nếu vẫn vượt chỉ tiêu, lấy theo thứ tự hạnh kiểm từ tốt, khá, trung bình đến khi đủ chỉ tiêu;

+ Thứ năm, nếu vẫn vượt chỉ tiêu, lấy điểm hai môn Toán, Văn trong 3 năm học THPT, lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

– Sau khi X02 thẩm định danh sách tuyển chọn, Cục trưởng X02 ra quyết định tuyển chọn, cử đi đào tạo tại T08.

          3.8. Cử cán bộ đào tạo trung cấp

          3.8.1. Đối tượng

– Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ;

– Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật.

          3.8.2. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển ngoài bảo đảm các điều kiện về tuyển sinh theo quy định của pháp luật phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp.

Trường hợp đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT;

– Tính đến năm dự tuyển không quá 40 tuổi;

– Phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước năm dự tuyển;

– Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật có thời gian công tác từ 08 năm trở lên từ thời điểm được tuyển chọn vào CAND đến năm dự tuyển (bao gồm cả thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, thời gian tạm tuyển).

3.8.3. Tổ chức xét tuyển

Căn cứ nhu cầu đào tạo, sử dụng cán bộ, vị trí công tác trước khi cử đào tạo, Công an các đơn vị, địa phương thống nhất với các trường CAND về ngành, chuyên ngành đào tạo đối với từng cán bộ đơn vị mình. Các trường CAND tổng hợp, báo cáo kết quả kèm danh sách về X02 để theo dõi, quản lý.

3.9.Tuyển sinh đào tạo văn hóa nhỏ tuổi (giáo dục văn hóa bậc THPT)

3.9.1. Đối tượng, điều kiện tuyển thẳng

          3.9.1.1. Đối tượng tuyển thẳng

          – Thí sinh là con đẻ của liệt sỹ CAND;

– Thí sinh là con đẻ của thương binh CAND (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên);

– Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong CAND;

– Thí sinh là con đẻ của Anh hùng Lao động trong CAND;

– Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh.

3.9.1.2. Điều kiện tuyển thẳng

– Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an;

– Tốt nghiệp trung học cơ sở trong năm dự tuyển;

– Xếp loại học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học trung học cơ sở;

– Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định của Bộ Công an. Chiều cao đạt từ 1m55 trở lên đối với nam, đạt từ 1m50 trở lên đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 19/10 trở lên.

3.9.2. Đối tượng, điều kiện xét tuyển

3.9.2.1. Đối tượng xét tuyển:Người dân tộc thiểu số.

3.9.2.2. Điều kiện

– Thuộc thành phần dân tộc cần tuyển (nếu có) theo từng địa phương;

– Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an;

– Tốt nghiệp trung học cơ sở trong năm dự tuyển;

– Xếp loại học lực từ loại khá trở lên, hạnh kiểm đạt loại tốt trong các năm học trung học cơ sở;

– Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định của Bộ Công an. Chiều cao đạt từ 1m55 trở lên đối với nam, đạt từ 1m50 trở lên đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt từ 19/10 trở lên;

– Thường trú từ 05 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định còn hiệu lực của pháp luật tại các văn bản sau:

+ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025;

+ Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025;

+ Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025;

+ Các quyết định cá thể khác còn hiệu lực quy định nội dung trên.

– Học trung học cơ sở liên tục và tốt nghiệp trung học cơ sở tại trường đóng tại các thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng III, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quy định của pháp luật hoặc tại trường dân tộc nội trú;

– Thông thạo tiếng nói của dân tộc mình hoặc dân tộc thiểu số theo từng vùng, miền của địa phương nơi thường trú.

          3.9.3. Chỉ tiêu: 150 chỉ tiêu (135 nam, 15 nữ)

3.9.4. Tổ chức xét tuyển

Công an các địa phương thông báo rộng rãi cho thí sinh biết, nộp hồ sơ. Lệ phí sơ tuyển, xét tuyển thực hiện như xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy. Quá trình thông báo phải tuyên truyền rõ chính sách của Bộ Công an: các em trúng tuyển giáo dục THPT tại Trường Văn hóa không thuộc biên chế của lực lượng CAND; quá trình học tập tại Trường Văn hóa, kinh phí học tập và các chế độ đối với học sinh do Bộ Công an chi trả. Sau khi tốt nghiệp tại Trường Văn hóa, được dự tuyển vào các trường đại học, trung cấp CAND nếu đảm bảo tiêu chuẩn tuyển sinh. Nếu không trúng tuyển đại học, trung cấp CAND được xét tuyển vào lực lượng CAND theo tỷ lệ phù hợp và cử đi học trung cấp CAND ngay.

– Công an các địa phương thực hiện các quy trình sơ tuyển (kiểm tra học lực, hạnh kiểm, sức khỏe, thẩm tra lý lịch, kiểm tra khả năng nói tiếng dân tộc), lập, gửi danh sách và hồ sơ các đối tượng tuyển sinh về Trường Văn hóa. Mẫu phiếu khám sức khỏe theo mẫu phiếu khám sức khỏe tuyển sinh đại học chính quy.

– Trường Văn hóa phối hợp với Công an các địa phương kiểm tra hồ sơ, tổ chức xét tuyển. Trong trường hợp số lượng hồ sơ nộp nhiều hơn so với chỉ tiêu, xác định diện trúng tuyển lần lượt theo các tiêu chí sau:

          + Tiêu chí 1: xét thí sinh là con đẻ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

          + Tiêu chí 2: xét thí sinh có tổng điểm tổng kết các năm học trung học cơ sở lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu;

          + Tiêu chí 3: xét thí sinh có tổng điểm tổng kết môn Toán, môn Văn trong các năm học trung học cơ sở lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

          Đối với các trường hợp thí sinh học theo chương trình Trường học mới (VNEN): điểm tổng kết năm học được lấy theo trung bình cộng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm, việc xếp loại học lực áp dụng theo Điều 13 Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh THPT, việc xếp loại hạnh kiểm căn cứ theo nhận xét của giáo viên chủ nhiệm để xác định xếp loại hạnh kiểm khá, tốt.

– Trường Văn hóa lập danh sách thí sinh trúng tuyển theo các tiêu chí quy định, báo cáo X02 thẩm định trước khi chiêu sinh, nhập học.

PHỤ LỤC 1

Lịch công tác tuyển sinh đại học Công an nhân dân

chính quy tuyển mới năm 2022

TT

Thời gian

dự kiến

Nội dung

1.

 

Từ 23/2 – 29/3/2022

– Triển khai Kế hoạch số 15/KH-BCA ngày 17/01/2022 của Bộ Công an về tổ chức thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND năm 2022;

– Các đơn vị tổ chức thông tin tuyên truyền.

2.

29/3/2022

Tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2022 trong CAND.

3.

Từ 30/3 –  19/4/2022

– Các đơn vị tổ chức tuyên truyền và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và kiểm tra chiều cao, cân nặng, học lực, hạnh kiểm, hộ khẩu theo quy định (chỉ tiếp nhận cho đăng ký sơ tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định); cho thí sinh đăng ký nội dung kiểm tra khả năng vận động.

– Các đơn vị nộp danh sách đăng ký theo mẫu gửi kèm và gửi dữ liệu về Công an tỉnh (qua Phòng PX01) để tập hợp, đề xuất tổ chức kiểm tra (trước ngày 18/4/2022)

– Phòng PX01 tập hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển.

4.

Từ 20/4 – 27/4/2022

– Công an tỉnh Tổ chức sơ tuyển tại Bệnh viện CA tỉnh (có lịch cụ thể kèm theo), kết luận sức khoẻ (trước ngày 25/4/2022);

– Thông báo kết quả kiểm tra sức khoẻ.

5.

Từ 28/4 – 30/4/2022

– Công an tỉnh Tổ chức kiểm tra khả năng vận động cho thí sinh dự tuyển (có Kế hoạch riêng);

– Thông báo kết quả kiểm tra khả năng vận động;

– Các đơn vị hướng dẫn thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi THPT năm 2022 về địa điểm tiếp nhận theo thông báo của Sở GD&ĐT;

– Tổ chức kiểm tra vận động cho thí sinh có liên quan đến yếu tố dịch bệnh Covid-19 hoặc các bệnh tật khác không thể tham gia kiểm tra theo kế hoạch.

6.

Từ 01/5 – 14/5/2022

– Thông báo kết quả sơ tuyển;

– Tiến hành tra cứu theo mẫu B5 và thẩm tra sơ bộ theo quy định;

– Hướng đẫn thí sinh làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường CAND;

7.

15/5/2022

Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đại học, trung cấp chính quy vào các trường CAND về PX01;

8.

Từ 15/5 –

30/5/2022

– Công an tỉnh kiểm tra thông tin, hoàn thiện hồ sơ xét tuyển; nhập dữ liệu tuyển sinh, phân loại hồ sơ, nộp danh sách và hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học CAND; báo cáo kết quả sơ tuyển về X02;

– Công an tỉnh nộp hồ sơ và danh sách đăng ký xét tuyển trung cấp về X02.

9.

Từ 16/6 –

17/6/2022

– Công an tỉnh duyệt kết quả thẩm tra sơ bộ.

10.

Từ 20/6 – 30/6/2022

Công an tỉnh tiếp nhận Giấy báo dự thi kỳ thi của Bộ Công an và gửi Giấy báo dự thi cho Công an cấp huyện để phát thí sinh.

11.

Từ 7/7 – 09/7/2022

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022.

12.

Từ 19/7 – 20/7/2022

Các trường CAND tổ chức kỳ thi của Bộ Công an.

13.

Từ 21/7 – 05/8/2022

– Các trường CAND công bố điểm thi;

– Công an tỉnh tiếp nhận đơn phúc khảo gửi về các trường CAND.

14.

11/8/2022

Các trường CAND công bố kết quả phúc khảo.

15.

Từ 15/8 – 20/8/2022

– Các trường CAND thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển qua Phương thức 1 và Phương thức 2 về Công an các đơn vị, địa phương.

– Công an tỉnh tiếp nhận bản chính tài liệu xác nhận nhập học qua Phương thức 1 và Phương thức 2 từ thí sinh, gửi về các trường CAND để xác nhận nguyện vọng nhập học

– Hướng dẫn thí sinh xét tuyển trình độ đại học đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch của Bộ GD&ĐT trên Cổng dịch vụ tuyển sinh.

16.

Từ 27/8 – 30/8/2022

Các trường CAND thông báo điểm trúng tuyển theo Phương thức 3 và gửi danh sách thí sinh trúng tuyển về Công an các đơn vị, địa phương.

17.

Từ 31/8 – 05/9/2022

– Công an tỉnh tiếp nhận bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia từ thí sinh, báo cáo kết quả tiếp nhận về các trường CAND.

18.

Từ 05/9 – 23/9/2022

– Tổ chức thẩm tra, kết luận tiêu chuẩn chính trị cho thí sinh trúng tuyển hệ đại học CAND.

– Hoàn thiện hồ sơ nhập học hệ đại học các trường CAND theo quy định.

19.

15/9/2022

– Công bố điểm trúng tuyển trung cấp chính quy tuyển mới;

– Làm thủ tục nhập học hệ trung cấp các trường CAND

20.

Từ 24/9 – 25/9/2022

Các học viện, trường đại học CAND nhập học đại học

21.

Từ 10/12 -15/12/2022

Các đơn vị báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 gửi về Công an tỉnh (qua Phòng PX01)

22.

Từ 15/12 -20/12/2022

Công an tỉnh tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 và gửi báo cáo về Bộ (qua X02)

Ghi chú: Ngày ghi trong lịch là thời hạn cuối cùng. Trường hợp có điều chỉnh theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an, CA tỉnh sẽ thông báo điều chỉnh sau.

PHỤ LỤC 3

Lịch công tác tuyển sinh văn hoá trung học phổ thông Công an nhân dân năm 2022

 

TT

Thời gian

dự kiến

Nội dung

1.

 

Từ 30/3 – 31/5/2022

Các đơn vị tổ chức tuyên truyền.

2.

Từ 1/6 – 10/6/2022

– Các đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và kiểm tra theo quy định (chỉ tiếp nhận cho đăng ký sơ tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định);

– Các đơn vị nộp danh sách đăng ký theo mẫu gửi kèm và gửi dữ liệu về Công an tỉnh (qua Phòng PX01) để tập hợp, đề xuất tổ chức kiểm tra;

– Phòng PX01 tập hợp danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển.

3.

Từ 11/6  14/6/2022

– PX01 báo cáo đề xuất thành lập Hội đồng sơ tuyển và Ban khám sức khoẻ, Ban kiểm tra khả năng nói tiếng dân tộc thiểu số

4.

Từ 15/6 – 22/6/2022

– Công an tỉnh tổ chức sơ tuyển tại Bệnh viện Công an tỉnh;

– Kiểm tra khả năng nói tiếng dân tộc thiểu số.

5.

24/6/2022

Thông báo kết quả sơ tuyển.

6.

Từ 25/6 – 25/7/2022

Tiến hành thẩm tra và kết luận tiêu chuẩn chính trị.

7.

26/7/2022

Các đơn vị hoàn thiện hồ sơ nộp về PX01.

8.

Từ 27/7 –

05/8/2022

Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về T11.

9.

Từ 15/8 – 20/8/2022

T11 báo cáo danh sách học sinh xét tuyển vào trường.

10.

Từ 27/8 – 30/8/2022

T11 nhập học học sinh trúng tuyển giáo dục văn hoá trung học phổ thông.

Có vướng mắc liên hệ đ/c Thảo, cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh.
SĐT 0911.291988

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 1803368

Trực tuyến: 31

Hôm nay: 1372