Thứ Ba, 03/10/2023

Huyện Nho Quan tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, ngày 01/8/2013 về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Thứ Ba, 30/05/2023

Chiều ngày 29/5/2023, Công an huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nho Quan tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Nhung, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc huyện Nho Quan; đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Công an huyện; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể của huyện Nho Quan.

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Lợi, Phó Trưởng Công an huyện Nho Quan trình bày báo cáo tại hội nghị

Qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09, Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nho Quan đã chủ động phối hợp với các ban ngành chức năng xây dựng các chương trình, kế hoạch tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo cả hệ thống chính trị xây dựng, duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Đã tập trung phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; của cấp ủy, chính quyền về công tác bảo đảm ANTT; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chú trọng đẩy mạnh công tác phối hợp giữa chính quyền, gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, thanh, thiếu niên, học sinh tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, hướng dẫn các thôn xóm, khu phố, bản, làng, các cơ quan, đơn vị, trường học… xây dựng, thực hiện có hiệu quả nội quy, quy định, quy ước, hương ước về ANTT, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, ngăn ngừa các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng môi trường xã hội văn hóa, lành mạnh. 

Đồng chí Đinh Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Tích cực xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến đang phát huy hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội như: “Chương trình xóa đói giảm nghèo”, “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... từ đó tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, từng bước ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng nhiều làng xã văn hóa, khu dân cư tiên tiến…đóng góp quan trọng vào kết quả huyện Nho Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Công an, Ủy ban MTTQ các các đơn vị liên quan đã phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng các lực lượng nòng cốt trong tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, từ đó phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, làm tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT, công tác bảo đảm TTATGT, công tác phòng cháy, chữa cháy… tạo cơ sở, nền tảng bảo đảm tốt ANTT ngay từ cơ sở.

Thông qua việc thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 09, nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá 399 vụ án hình sự, 296 vụ vi phạm và phạm tội về ma túy, bắt giữ 64 đối tượng có quyết định truy nã…

Những kết quả qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 đã góp phần quan trọng bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp bảo đảm ANTT nói chung, trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng trên địa bàn huyện Nho Quan trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Thị Nhung, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nho Quan trao Giấy khen của Chủ tịch UBND
huyện Nho Quan cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09

Đồng chí Đinh Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện Nho Quan trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Nho Quan
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09

Nhân dịp này, 10 tập thể, 10 cá nhân đã được UBND huyện Nho Quan tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09./.

Đức Thắng 

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 1677387

Trực tuyến: 49

Hôm nay: 1150