Chủ Nhật, 03/03/2024

Huyện Yên Khánh: Tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024

Thứ Năm, 18/01/2024

Ngày 18/1/2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ bảo vệ ANTQ huyện Yên Khánh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh.

Cùng dự hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể của huyện Yên Khánh; các đồng chí, lãnh đạo, chỉ huy Công an huyện Yên Khánh; lãnh đạo các xã, thị trấn, Trưởng Công an các xã, thị trấn; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Thượng tá Trần Chí Hiếu, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội
và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ huyện trình bày báo tại hội nghị

Năm 2023, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ huyện đã tập trung chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ tình hình thực tế tại địa phương, thu hút sự tham gia tích cực, có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác tham mưu, cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt tham mưu tổ chức tốt các mô hình phong trào và tổ chức hội nghị chuyên đề được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Hiện có 12 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đang phát huy hiệu quả trên địa bàn tiêu biểu là các mô hình "Chung tay giúp đỡ người lầm lỗi, vững bước trên con đường hoàn lương"; “An toàn trường học”; “Phong trào toàn dân đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; “Camera an ninh”.

Thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, xử lý 64 vụ phạm pháp hình sự; xử lý 20 vụ phạm tội về ma tuý; xử lý hành chính gần 380 vụ vi phạm về cờ bạc, ma túy, kinh tế, môi trường... lập 12 hồ sơ đưa đối tượng vào giáo dục tại xã, thị trấn...; vận động nhân dân giao nộp và thu hồi gần 350 đơn vị vũ khí, vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm. Tình hình ANTT trên địa bàn ổn định không để phát sinh thành điểm nóng.

Năm 2024 Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Yên Khánh đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2023. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ bảo vệ ANTQ, thường xuyên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với công tác dân vận phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn cụ thể, kết hợp chặt chẽ giữa tranh thủ các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân BVANTQ, phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng giải quyết tốt các vấn để có liên quan đến ANTT tại địa bàn cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, bài trừ tai, tệ nạn xã hội góp phần xây dựng quê hương Yên Khánh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng thời làm tốt công tác nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo có hiệu quả để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển.

Tại hội nghị, 9 tập thể, 16 cá nhân đã được Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh
cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023

Đồng chí Thượng tá Trần Chí Hiếu, Trưởng Công an huyện Yên Khánh thừa ủy đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của
Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023

Đức Thắng

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2227640

Trực tuyến: 136

Hôm nay: 1165