Thứ Hai, 11/12/2023

Thông báo phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 21/9 và 22/9/2023

Thứ Ba, 19/09/2023

Căn cứ Nghị định số 39/2023/NĐ-CP, ngày 29/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15, ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 25/2023/ĐHDV/C08-VPA ngày 14/7/2023, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô Phiên đấu giá vào ngày 21/9 và 22/9/2023.

Thông báo phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 21/9 và 22/9/2023​.
Danh sách đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 21/9/2023.
Danh sách đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 21/9/2023.
Danh sách đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 22/9/2023.
Danh sách đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 22/9/2023.
Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 1807065

Trực tuyến: 24

Hôm nay: 1680