Thứ Bảy, 09/12/2023

Thông báo Về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

Thứ Hai, 28/09/2020

Thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Công an tỉnh Ninh Bình thông báo đến cơ quan, tổ chức, công dân như sau:

          Từ ngày 12/10/2020, các Lĩnh vực Cấp và quản lý căn cước công dân; Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu; Lĩnh vực Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện sẽ thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình.

          Công dân, tổ chức có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính trên đề nghị thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình (Địa chỉ: Đường Nguyễn Bặc, phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, sau Trụ sở Công an thành phố Ninh Bình).

          Công an tỉnh Ninh Bình thông báo để công dân, tổ chức biết và thuận tiện trong việc liên hệ giải quyết thủ tục hành chính./.

Công an tỉnh Ninh Bình

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 1803307

Trực tuyến: 21

Hôm nay: 1311