Thứ Ba, 03/10/2023

Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng góp ý sửa đổi Luật Đất đai để chống phá

Thứ Hai, 03/04/2023

Thời gian qua, lợi dụng việc Nhà nước tổ chức lấy ý kiến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); các thế lực thù địch, các phần tử chống đối, các đối tượng cơ hội chính trị thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh xuyên tạc, kích động với mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước. 

Một số đối tượng đăng tải, chia sẻ bài viết dưới danh nghĩa “Trí thức góp ý dự thảo luật” nhưng với mục đích là xuyên tạc, làm trầm trọng hóa các vấn đề nhạy cảm, phức tạp liên quan đến đất đai, đưa ra các quan điểm cho rằng Việt Nam sửa đổi Luật Đất đai là để thao túng thị trường đất đai, lồng ghép lợi ích cho những cá nhân hay nhóm người nhất định chứ không vì lợi ích của nhân dân; chúng cắt gọt, đánh tráo phát ngôn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm làm sai lệch bản chất của việc sửa đổi luật, cho rằng sửa đổi là để cài cắm lợi ích vào trong luật. 

Các đối tượng xây dựng, đăng tải, chia sẻ những vụ án, những câu chuyện liên quan đến tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai hòng gây ác cảm đối với việc góp ý dự thảo luật, từ đó tạo ra luồng suy nghĩ tiêu cực khiến một số người dân bất hợp tác, không tin tưởng vào hiệu quả của việc lấy ý kiến cho dự thảo, hiểu sai về các chính sách của Đảng, Nhà nước; chúng liên tục lập những nick ảo, tài khoản giả mạo người dân tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin, bài viết liên quan đến các vụ án, vụ việc về đất đai với góc nhìn lệch lạc, tiêu cực nhằm kích động người dân, tạo tâm lý hoang mang, mất niềm tin đối với luật pháp và chính quyền.

Thực tế đã khẳng định: Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, tư liệu sản xuất cơ bản, là không gian phát triển và là nguồn lực to lớn của đất nước; thời gian qua, thực hiện Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý, sử dụng đất đai đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình tổ chức thi hành luật đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế; nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ và bền vững; việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp; tình hình khiếu nại, tố cáo, vi phạm pháp luật về đất đai vẫn còn diễn ra; tình trạng suy thoái, ô nhiễm, sạt lở đất đai vẫn còn diễn ra…

Từ thực tế đó, việc sửa đổi Luật Đất đai là nhiệm vụ cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như các chỉ thị, nghị quyết khác của Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển …

Việc lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là để phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân, đặt người dân vào vị trí trung tâm, nhằm hướng đến đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân về đất đai mà Luật Đất đai là cơ sở pháp lý để thực hiện quyền cơ bản ấy. Mặt khác, Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, có mối quan hệ và ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi các chính sách được quy định trong rất nhiều luật khác, trong đó người dân là chủ thể chịu sự tác động nhiều nhất, do đó việc lấy ý kiến toàn dân đối với dự thảo luật này vừa thể hiện sự tôn trọng quyền chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai, vừa huy động được trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của hệ thống pháp luật.

Trước việc lợi dụng việc góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, các phần tử chống đối, các đối tượng cơ hội chính trị, thiết nghĩ mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đánh giá khách quan, toàn diện trên cơ sở các dữ liệu đầy đủ, tin cậy, không vội vã tin, nghe theo và lan truyền các thông tin xấu, độc về việc lấy ý kiến vào dự thảo Luật đất đai của Nhà nước để góp phần xây dựng Luật đất đai hiệu quả, thực tế, đi vào cuộc sống, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước./.

Đức Thắng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 1677270

Trực tuyến: 42

Hôm nay: 1033