Thứ Năm, 25/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Chủ động đấu tranh với luận điệu xuyên tạc công tác cải cách hành chính của lực lượng Công an nhân dân

Thứ Hai, 08/04/2024

Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tăng cường sự minh bạch, củng cố môi trường kinh doanh và tăng chỉ số năng lực cạnh tranh, xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả và hiện đại. 

Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, lực lượng CAND đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực công tác, được cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

Tuy nhiên, lợi dụng công tác CCHC đang diễn ra mạnh mẽ trong CAND, các thế lực thù địch, phản động, các thành phần bất mãn, cơ hội chính trị ra sức xuyên tạc, bịa đặt, rêu rao các luận điệu sai lệch nhằm chống phá, kích động nhân dân, gây hoang mang trong dư luận, gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an cũng như công cuộc CCHC của đất nước.

Lợi dụng những thời điểm mang tính chất giao thời, chuyển giao giữa thủ tục cũ và thủ tục mới, các thế lực thù địch, đối tượng phản động đăng tải, chia sẻ các tin, bài trên không gian mạng, với các hội nhóm… với nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công cuộc CCHC, thổi phồng những khó khăn, vướng mắc của người dân với mục đích công kích lực lượng Công an. Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, khi ngành Công an triển khai nhiều dự án, đề án là những bước đột phá trong công cuộc cải cách hành chính như: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sản xuất, cấp và quản lý CCCD; CCCD gắn chíp; thẻ Căn cước; các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Công an... thì các luận điệu xuyên tạc, chống phá xuất hiện nhiều hơn, trắng trợn hơn, lộ rõ bản chất, mưu đồ thù địch, phá hoại. Mục đích của những luận điệu này là kích động những người có nhận thức, hiểu biết còn hạn chế nhằm định hướng sai lệch dư luận xã hội, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an.

Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định, mục tiêu lớn nhất của công cuộc CCHC là xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Với tinh thần quyết tâm đổi mới để cùng với các cấp, các ngành xây dựng nên một xã hội số, những năm qua, Bộ Công an đã triển khai đồng bộ, thống nhất, quyết liệt công tác CCHC trong toàn lực lượng; từng bước góp phần hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự.

Theo số liệu báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) và Chuyển đổi số trong CAND, do Bộ Công an tổ chức vào tháng 3/2024 vừa qua; đến nay, Bộ Công an đã hoàn thành cung cấp 224/224 dịch vụ công, đạt tỷ lệ 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến; qua đó cung cấp nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, công khai, minh bạch, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, công dân số. Trong năm 2023, đã tiếp nhận, giải quyết trên 67 triệu hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên toàn quốc đạt 85,18% (tăng 71,06% so với năm 2022). Bộ Công an đã cấp trên 86 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp cho 100% công dân có đủ điều kiện trên toàn quốc. 100% công dân được cấp số định danh cá nhân. Đã thu nhận trên 74,7 triệu hồ sơ định danh điện tử, trên 30 triệu tài khoản định danh điện tử, kích hoạt trên 53,1 triệu tài khoản định danh điện tử...

Lực lượng Công an Ninh Bình thực hiện cấp CCCD, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn

Bên cạnh đó, công tác CCHC trong lực lượng CAND cũng đã góp phần sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao; từng bước ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ để giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Kết quả nêu trên là minh chứng rõ nét nhất khẳng định: Lực lượng CAND đã và đang là lực lượng nòng cốt, tiên phong, giữ vai trò dẫn dắt trong công cuộc CCHC, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ Chuyển đổi số quốc gia, xây dựng xã hội số, công dân số. Công tác CCHC ở Công an các đơn vị, địa phương ngày càng được quan tâm đẩy mạnh, đi vào thực chất, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương và ý thức, trách nhiệm, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Thay đổi hay cải cách đều hướng đến mục tiêu tạo ra nền hành chính thuận tiện, minh bạch và công khai. Cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến công tác Công an cũng không nằm ngoài mục tiêu này. Những nỗ lực, quyết tâm của lực lượng CAND trong thực hiện CCHC đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện qua kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND. Việc các thế lực thù địch, đối tượng phản động lợi dụng những vướng mắc, tồn tại để xuyên tạc, thổi phồng nhằm mục đích chống phá công cuộc cải cách hành chính trong CAND nói riêng và của đất nước nói chung cần phải được nhận diện và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ kịp thời./.

Lương Trang

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3198338

Trực tuyến: 229

Hôm nay: 4261