Chủ Nhật, 21/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Đập tan luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2-9

Thứ Hai, 22/08/2022

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một bản anh hùng ca vĩ đại, mở ra một thời kỳ lịch sử mới của dân tộc Việt Nam. Song, hàng năm, vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, đi ngược lại với niềm tự hào của toàn dân tộc, các thế lực thù địch, phản động lại tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng nước ta. Lợi dụng các trang mạng xã hội, chúng đăng tải các bài viết, hình ảnh với những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận, bóp méo sự thật về giá trị và ý nghĩa thời đại của sự kiện lịch sử này, tạo nên góc nhìn phiến diện, quan điểm sai lệch về những thành quả cách mạng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và bác bỏ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xem nhẹ giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2-9.

Lịch sử của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đã chứng minh, để Cách mạng Tháng Tám giành thắng lợi trong mùa thu lịch sử năm 1945, bằng nghệ thuật lãnh đạo sáng suốt, tài tình, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chèo lái con thuyền cách mạng trải qua quãng thời gian 15 năm gian khổ với 03 cao trào cách mạng vô cùng cam go, khốc liệt, đó là: Cao trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh; Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 – 1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 – 1945). Ngay từ năm 1939, Đảng ta đã chuẩn bị cả về đường lối, căn cứ địa và lực lượng cách mạng để tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến.

Hoàn cảnh lịch sử thời điểm tháng 8/1945 đã tạo ra “thời cơ vàng” để dân tộc Việt Nam đứng lên thực hiện một cuộc cách mạng giành độc lập, tự do. Đó là thời điểm mà quân Nhật đã thất bại và tuyên bố đầu hàng Đồng minh vào ngày 15/8/1945. Trong thời khắc quyết định của lịch sử dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa:“Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta…” Người nhấn mạnh: “Đây là một thời cơ quý và hiếm, nếu bỏ qua thì không bao giờ có nữa”, “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập dân tộc”.

Có thể khẳng định, thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không quản ngại hi sinh, mất mát của toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là kết quả của sự chuẩn bị kĩ lưỡng, chính xác về chủ trương, đường lối; về xây dựng lực lượng chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang; về xây dựng căn cứ địa cách mạng; về xác định, lựa chọn thời cơ khởi nghĩa. Đó là kết tinh sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc lâu dài, đầy hy sinh, gian khổ của nhân dân ta.

Đã 77 năm trôi qua nhưng tầm vóc, ý nghĩa cùng những bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Đó là cuộc hồi sinh vĩ đại của dân tộc, mở ra một thời kỳ phát triển rực rỡ của đất nước với những chiến công oanh liệt như chiến thắng Điện Biên Phủ, đại thắng mùa xuân năm 1975, với những thành tựu có tính lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, tạo dựng nên “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín” chưa bao giờ có của Tổ quốc Việt Nam hôm nay. Những thành tựu to lớn trên chính là minh chứng sinh động nhất, thuyết phục nhất để bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, mỗi chúng ta cần kiên quyết đấu tranh, phê phán, phản bác mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị với những âm mưu, ý đồ thâm độc hòng chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc./.

Lương Trang

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3173043

Trực tuyến: 75

Hôm nay: 2335