Chủ Nhật, 26/05/2024

Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 - 7/5/2024

Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch phủ nhận kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Thứ Tư, 22/03/2023

Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng về kinh tế-xã hội-an ninh-quốc phòng… 

Tuy vậy, các thế lực thù địch, phản động không bao giờ thay đổi bản chất, chúng luôn tìm cách chống phá, đưa ra những luận điệu xuyên tạc, kích động, bịa đặt, vu khống.. công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của Đảng và nhân dân ta, thổi phồng những tồn tại, hạn chế, với mục đích cuối cùng là phủ nhận những thành tựu mà Đảng, đất nước và nhân dân ta đạt được, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng.

Bên cạnh việc kích động, xuyên tạc, bôi nhọ, bóp méo, suy luận, suy diễn thiếu căn cứ, cơ sở, đưa ra những phỏng đoán mập mờ, lẫn lộn…về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; các đối tượng lợi dụng việc dư luận xã hội bức xúc về tệ nạn tham nhũng, tiêu cực và công tác quản lý kinh tế còn có những mặt hạn chế, khuyết điểm để đưa ra quan điểm cho rằng “Đảng độc tôn lãnh đạo không thể đấu tranh chống tham nhũng thành công”.

Chúng xuyên tạc, cho rằng tham nhũng là căn bệnh kinh niên của chế độ độc đảng cầm quyền; do xã hội thiếu dân chủ nên không thể chống tham nhũng thành công; đã nhiều lần phát động chống tham nhũng, nhưng đều không thành công, tệ nạn lại càng gia tăng... Từ đó, suy luận rằng, “Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam không thể thành công”; không những thế, chúng còn xuyên tạc, bịa đặt rằng việc xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực và cán bộ sai phạm ở nước ta là chuyện “thanh trừng, đấu đá nội bộ, phe cánh chính trị”.

Việc xử lý những cán bộ, đảng viên sai phạm, kể cả những người từng giữ cương vị rất cao là minh chứng cho quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, đồng thời mang lại niềm tin rất lớn của nhân dân đối với Đảng trong cuộc chiến chống nội xâm. Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động vẫn cố tình quy chụp đó là “sự thất bại nặng nề của công tác nhân sự mà Đảng lãnh đạo”. Và cuối cùng, chúng tự lộ mục đích chống phá xấu xa phủ nhận vai trò, sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Chúng ta thẳng thắn nhìn nhận rằng, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn còn phức tạp, gây bức xúc, lo lắng trong xã hội; tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế, nguy cơ làm thoái hoá, biến chất đội ngũ cán bộ, đảng viên, đe dọa sự tồn vong của chế độ. 

Những năm qua, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, mà trực tiếp, thường xuyên là của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng được triển khai quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.

Việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và hệ thống chính trị được thể hiện rõ qua văn kiện Đại hội Đảng, qua các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, về phòng và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, các cơ quan, ban, ngành chức năng đã thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, trong đó lấy giáo dục làm cơ sở, lấy pháp chế làm đảm bảo, trên tinh thần nhân dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc; không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, không chịu sự tác động của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Trong công tác phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, việc đưa ra xét xử nhiều vụ án về tham nhũng kinh tế; việc khởi tố, xử lý, kỷ luật cán bộ, đảng viên; trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao, cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý… đã minh chứng cho chủ trương và hành động quyết liệt của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Những kết quả quan trọng trong công tác phòng và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ khẳng định quyết tâm kiểm soát quyền lực trong Đảng, trong hệ thống chính trị mà còn góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng được trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong của mình.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đã góp phần vào thành tựu chung của đất nước, tạo không khí phấn khởi trong xã hội, tăng cường niềm tin trong nhân dân. Những kết quả rất quan trọng này cũng đã làm thất bại những luận điệu xuyên tạc, chống phá, những thủ đoạn tinh vi, thâm hiểm của các thế lực thù địch./.

Nguyễn Bình

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2805410

Trực tuyến: 53

Hôm nay: 72