Thứ Tư, 29/11/2023

Đấu tranh, phòng ngừa các luận điệu xuyên tạc Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thứ Hai, 25/04/2022

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở được Chính phủ giao cho Bộ Công an nghiên cứu, soạn thảo trình Quốc hội thông qua. Đây là dự án Luật quan trọng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT, nhất là tại địa bàn cơ sở, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và giữ gìn cuộc sống yên bình cho nhân dân.

1-1

Lực lượng Công an xã chính quy, bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách
triển khai công tác bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở

Việc nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến của toàn xã hội nhằm xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là vấn đề quan trọng, bảo đảm hiệu quả, tác dụng của Luật, phát huy trí tuệ của xã hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tuân thủ các quy định của luật pháp. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng việc này để tuyên truyền xuyên tạc việc xây dựng, ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Có thể thấy, một số trang mạng xã hội đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc không có căn cứ khoa học về Dự án Luật Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, nhằm tạo nhận thức lệch lạc, suy giảm niềm tin, kích động tâm lý, thái độ chống đối, phá hoại dự thảo luật. Những luận điệu đó cần được phòng ngừa, ngăn chặn bởi việc nghiên cứu, xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật Luật Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở là hết sức cần thiết, khoa học, thể hiện ở:

Một là, xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là sự cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó CAND là lực lượng nòng cốt, bảo vệ ANTT từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Việc xây dựng dự thảo, lấy ý kiến các nhà khoa học, các cơ quan chức năng trước khi hoàn thiện để Chính phủ trình Quốc hội thảo luận, thông qua nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở.

Hai là, thực tiễn hiện nay, cùng với lực lượng CAND, trên địa bàn cấp xã có sự tham gia bảo vệ ANTT của các lực lượng: Bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách đã kết thúc nhiệm vụ được tiếp tục sử dụng. Các lực lượng này được gọi chung là lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đây là lực lượng quần chúng do UBND cấp xã thành lập, quản lý, duy trì hoạt động, hỗ trợ lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa bàn cấp xã. Mặc dù vậy, hiện nay mỗi nơi từ tên gọi cũng không thống nhất, đến tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng khác nhau, không rõ ràng. Từ đó một số nơi xuất hiện tình trạng lạm quyền, không làm hết trách nhiệm, gây ra khó khăn trong chỉ đạo, tổ chức, thực hiện, do vậy đòi hỏi cần phải được chuẩn hóa, đưa vào luật.

Ba là, thực tiễn tổ chức và hoạt động của các lực lượng này thời gian qua đã bộc lộ nhiều vướng mắc bất cập, nhất là về chính sách, pháp luật. Các quy định hiện hành về tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được đề cập ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, do nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2-11

Lực lượng Công an xã chính quy, bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách tuyên truyền,
phổ biến pháp luật cho người dân trên địa bàn

Mặt khác, các quy định về thẩm quyền thực hiện một số nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bị chồng lẫn giữa các lực lượng. Quy định về chế độ, chính sách; điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, trang, thiết bị hoạt động của các lực lượng này còn thiếu, chưa thống nhất… Điều này đã gây ra nhiều khó khăn trong lãnh đạo, quản lý, duy trì, củng cố, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, làm giảm hiệu quả hoạt động.

Bốn là, “Lấy dân làm gốc” là nguyên tắc cơ bản, mục tiêu xuyên suốt của dự thảo luật và phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Việc xây dựng, tổ chức lại lực lượng tham gia bảo vệ ANTT không làm tăng biên chế, tăng ngân sách nhà nước. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là cánh tay nối dài, sâu sát với nhân dân, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền, hỗ trợ lực lượng nòng cốt là Công an chính quy trong việc đảm bảo ANTT tại cơ sở, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Năm là, thực tế cho thấy, trong đời sống xã hội, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phát huy tích cực thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ bảo đảm ANTT địa bàn dân cư, sát dân, hiểu, nắm được tâm, tư nguyện vọng nhân dân, góp phần tham gia tổ chức, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Do ở tại cơ sở nên họ là lực lượng tiếp cận đầu tiên. Hay như trong đại COVID – 19, các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã và đang thực hiện có hiệu quả, là lực lượng tuyến đầu cùng với lực lượng nòng cốt Y tế, Công an, Quân đội… trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, hỗ trợ đắc lực người dân phòng, chống dịch bệnh.

3-8

Lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách kiểm tra,
nhắc nhở người dân bảo đảm ANTT trên địa bàn

Rõ ràng, với mục tiêu, ý nghĩa như trên, việc ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là thực sự cần thiết và đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng, củng cố các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân và phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, những quan điểm lệch lạc, sai trái, chống phá việc nghiên cứu, xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở cần phải được đấu tranh, ngăn chặn kịp thời./.

Lương Trang

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 1782507

Trực tuyến: 15

Hôm nay: 183