Thứ Ba, 03/10/2023

Xuyên tạc Chiến thắng 30/4/1975- Cách thức mà các thế lực thù địch xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử, chống phá công cuộc xây dựng đất nước

Thứ Tư, 12/04/2023

Chiến thắng 30/4/1975 đánh dấu mốc son lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là chiến thắng của nội lực Việt Nam, của truyền thống anh hùng dân tộc, của sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là sự ủng hộ chí tình của bạn bè quốc tế, các nước XHCN anh em, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn vẫn còn trường tồn mãi với thời gian, đã khẳng định tinh thần yêu nước, khát vọng hoà bình và ý chí mãnh liệt của nhân dân Việt Nam như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Đất nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi…” chân lý ấy là động lực, là niềm tin, là khát vọng để mỗi người Việt Nam yêu nước sẵn sàng chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước…Trang sử chói lọi ấy đã và đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta biến thành khát vọng xây dựng đất nước ta hùng cường, ngày càng phát triển.

Ảnh tư liệu

Tuy vậy, mỗi năm, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (Ngày 30/4/1975), các thế lực thù địch, các phần tử phản động, chống đối lại đồng loạt đăng tải các bài viết, video, hình ảnh… nhằm xuyên tạc, bôi nhọ chiến thắng của nhân dân ta, đất nước ta hòng kích động tư tưởng chống phá, dấy lên thù hằn dân tộc, bới móc lại những vết thương của lịch sử với những luận điệu vu khống, bịa đặt trắng trợn…với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công cuộc xây dựng đất nước.

Các thế lực thù địch, các phần tử phản động, chống đối, với tư tưởng hận thù luôn tìm cách chống phá Việt Nam bằng những luận điệu xuyên tạc trắng trợn về Chiến thắng 30/4, phi lý nhất là họ cào bằng giữa vai trò của kẻ đi xâm lược, đã từng gây vô vàn tội ác cho dân tộc Việt Nam với chính nghĩa là những người đã không tiếc máu xương hy sinh vì hoà bình, độc lập, tự do và thống nhất cho Tổ quốc. Họ khuấy đảo mối thù hận bằng cách gây tâm lý hoài nghi, mập mờ về tính chính nghĩa cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. Sự can thiệp trắng trợn, vô nhân đạo, hành động tàn sát, giết người hàng loạt…của đế quốc Mỹ và đồng minh tại Việt Nam lại được coi là một “Sự lựa chọn chính trị khác”, hoặc miền Nam Việt Nam có một “Lý tưởng khác” hoặc “Miền Bắc xâm lược miền Nam hay cuộc chiến tranh ở Việt Nam từ 1954 đến 1975 chỉ là nội chiến”; ngày 30/4 là Ngày quốc hận… đó thực sự là những luận điệu lố bịch và trơ trẽn khi là người Việt Nam lại đi cổ xuý cho ngoại bang xâm lược, đàn áp dân tộc, giết người và giày xéo lên từng tấc đất cha ông để lại...

Chiến tranh đã lùi xa, sự phân định giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa chiến thắng và thất bại đã rõ ràng. Việt Nam đã trở thành đối tác chiến lược, đối tác toàn diện của nhiều quốc gia; trong đó có các quốc gia từng trực tiếp hoặc tham gia chiến tranh xâm lược Việt Nam để cùng hợp tác, phát triển và giữ gìn hoà bình chung.

Trên thực tế, để có ngày toàn thắng, non sông thu về một mối, chúng ta đã phải trải qua 21 năm trường kỳ kháng chiến, hy sinh, gian khổ, hàng vạn thanh niên yêu nước đã dâng trọn tuổi thanh xuân cho đất nước, đã giữ trọn lời thề “Sinh Bắc, tử Nam”, Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “Tất cả cho tuyền tuyến, tất cả để chiến thắng”… Bởi, Nam - Bắc là một nhà, cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta là cuộc kháng chiến chính nghĩa, được cả thế giới và ngay cả người dân Mỹ tiến bộ ủng hộ. Từ việc kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sự ủng hộ của dư luận quốc tế, với đường lối kháng chiến tài ba, quân và dân ta đã tạo nên chiến thắng 30/4/1975 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Chiến thắng 30/4 là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức sống mãnh liệt của văn hóa và con người Việt Nam, không chỉ dân tộc Việt Nam mà nhân loại tiến bộ trên thế giới đều thừa nhận, trân trọng, tự hào và ngưỡng mộ. Chiến thắng 30/4/1975 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc như một trong những trang sử chói lọi nhất, khẳng định tầm vóc vĩ đại, thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của cả dân tộc, đánh dấu bước ngoặt quyết định đưa nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước cùng tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Điều đó càng khẳng định rằng: Chiến thắng 30/4/1975 là một chân lý; sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tinh thần yêu nước nồng nàn, khát vọng tự do, độc lập của của toàn dân tộc đã và đang là ngọn đuốc sáng soi đường cho đất nước ta, nhân dân ta vượt qua thử thách, vươn lên phát triển giàu mạnh, khẳng định vị thế với các cường quốc trên thế giới. Phát huy tinh thần chiến thắng 30/4, chúng ta cũng tích cực phát huy chủ trương kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, và đó là minh chứng sắc bén bẻ gãy mọi luận điệu xuyên tạc về Chiến thắng 30/4/1975./.

Phạm Hồng Liên

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 1677356

Trực tuyến: 38

Hôm nay: 1119