Thứ Tư, 28/02/2024
Cơ quan ban hành: Bộ công an, quốc phòng, Lao động TB&XH, ngoại giao
huong-dan-trinh-tu-thu-tuc-va-quan-he-phoi-hop-trong-viec-xac-minh-xac-dinh-tiep-nhan-va-trao-tra-nan-nhan-bi-mua-ban Văn bản pháp quy Bộ công an, quốc phòng, Lao động TB&XH, ngoại giao Thông tư