Thứ Hai, 11/12/2023
Cơ quan ban hành: Quốc hội
nghi-quyet-so-302016qh14-cua-quoc-hoi-nghi-quyet-ve-thuc-hien-thi-diem-cap-thi-thuc-dien-tu-cho-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-viet-nam Văn bản pháp quy Quốc hội Nghị quyết