Thứ Hai, 11/12/2023
Chi tiết: Văn bản pháp quy
Số hiệu 241/KH-BCA
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trong Công an nhân dân
Ban hành 08/05/2023
Hiệu lực 08/05/2023
Người ký Thứ trưởng Bộ Công an: Lê Quốc Hùng
Danh mục Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Loại văn bản Kế hoạch
File đính kèm
Văn bản khác