Thứ Hai, 11/12/2023
Chi tiết: Văn bản pháp quy
Số hiệu 457/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Ban hành 16/06/2023
Hiệu lực 16/06/2023
Người ký Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Tống Quang Thìn
Danh mục Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Ninh Bình
Loại văn bản Quyết định
File đính kèm
Văn bản khác