Thứ Hai, 11/12/2023
Chi tiết: Văn bản pháp quy
Số hiệu 540/QĐ-BCA
Trích yếu Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 31/12/2022).
Ban hành 06/02/2023
Hiệu lực 06/02/2023
Người ký Thứ trưởng Bộ Công an: Lê Quốc Hùng
Danh mục Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Loại văn bản Quyết định
File đính kèm
Văn bản khác