Thứ Tư, 28/02/2024
Chi tiết: Văn bản pháp quy
Số hiệu 64/2017/TT-BCA
Trích yếu Thông tư 64/2017/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014
Ban hành 28/12/2017
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Loại văn bản Thông tư
File đính kèm
Văn bản khác