Chủ Nhật, 03/03/2024
Chi tiết: Văn bản pháp quy
Số hiệu 56/2023/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị Định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo.
Ban hành 24/07/2023
Hiệu lực 24/07/2023
Người ký Thủ tướng Phạm Minh Chính
Danh mục Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
File đính kèm
Văn bản khác